Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

POMÁHÁME LIDEM

S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

s překonáváním jejich problémů a začleněním
do běžného života

Vždy existuje nějaké řešení!

Chráněné bydlení Hvězda

Od 1. ledna 2023 zahajujeme provoz naší nové registrované sociální služby Chráněné bydlení Hvězda ve Strakonicích.

Více informací

Veřejná sbírka

Zde můžete podpořit naší organizaci.

Více informací

ORGANIZACE FOKUS

Cílovou skupinou naší organizace jsou lidé s duševním onemocněním (schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, afektivní poruchy, neurotické, stresové a somatotrofní poruchy, poruchy osobnosti a chování u dospělých) ve věku od 16 let.

Naši kvalifikovaní pracovníci se velmi dobře orientují v problematice duševního onemocnění a jeho dopadech na život člověka a mohou tak pomoci s podporou klienta v jeho samostatnosti a v aktivním zapojení se do běžného života.

NAVŠTIVTE NÁS

K dispozici jsou Vám tři naše pobočky organizace Fokus, sociálně terapeutické dílny i centrum duševního zdraví.

Fokus PÍSEK

Kollárova 485
Poskytujeme ambulantní i terénní sociální rehabilitaci. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program. Zapojit se mohou do rukodělných, kreativních i vzdělávacích aktivit. Aktivity jsou bezplatné a dobrovolné.

Fokus STRAKONICE

Lidická 1081
Poskytujeme ambulantní i terénní sociální rehabilitaci. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program. Zapojit se mohou do rukodělných, kreativních i vzdělávacích aktivit.

Fokus SUŠICE

Nuželická 60
Poskytujeme ambulantní i terénní sociální rehabilitaci. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program. Zapojit se mohou do rukodělných, kreativních i vzdělávacích aktivit. Aktivity jsou bezplatné a dobrovolné.
Projekt řeší podporu a začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života a zajistit dostupnost služeb pro lidi s duševním onemocněním na území ORP Strakonice, Blatná, Vodňany, Prachatice a Vimperk.
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Posláním chráněného bydlení je podporovat lidi s duševním onemocněním v získávání či upevňování dovedností a schopností v samostatném bydlení.

AKTUÁLNĚ

Obnova materiálně technické základny registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku
Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_049/0003909 Účelem projektu je:a) Vybudování/pořízení…
Zobrazit více
registrační číslo projektu CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326 navazuje na projekt…
Zobrazit více
Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního…
Zobrazit více
Zajištění sociálních služeb sociální rehabilitace Písek a Strakonice…
Zobrazit více

JSME ČLENY TĚCHTO STROPNÍCH ORGANIZACÍ: