Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023–2025

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“ (dále jen „Program“) je realizován v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“ (dále jen „IP“ či „projekt“), který je podpořen na základě Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“). Z podmínek OPZ+ vyplývají pro Plzeňský kraj (dále také „PK“) konkrétní povinnosti, jejichž plněním je PK povinen zavázat také příjemce dotace v rámci tohoto Programu.