Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Podpora organizace

Fokus, dárci

Proč podporovat

Fokus - Písek, z.ú. stejně jako jiné nestátní neziskové organizace se neobjede bez finanční, materiální či jiné podpory. Všechny získané prostředky jsou věnovány na naši činnost v Písku, Strakonicích a Sušici.

Možnosti podpory

Fokus - Písek, z.ú. stejně jako jiné nestátní neziskové organizace se neobjede bez finanční, materiální či jiné podpory. Oslovila Vás činnost naší organizace či je vám blízká? Chtěli byste nás podpořit? Nabízíme Vám zde několik možností, jak podpořit naší činnost.

Jak pomoci / pro jednotlivce

 • podpořte nás materiálním darem, službou, pronájmem nebo svými nápady a podněty
 • pomozte nám jako dobrovolník
 • zakupte nějaký z výrobků Sociálního podniku Madlenka, o. p. s. (www.madlenkapisek.cz)

Daňové zvýhodnění fyzických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 sb., § 15, odst. 1.
Od základu daně si mohou fyzické osoby odečíst hodnotu daru,  pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst částku nejvýše do 10 % ze základu daně.

V případě Vašeho zájmu s Vámi rádi podepíšem Darovací smlouvu či Smlouvu o dobrovolné práci a budeme Vás informovat o využití Vámi darovaných prostředků a o našich aktivitách.

Jak pomoci / pro firmy

 • chtete-li se stát partnerem Fokusu - Písek, o. s., kontaktujte nás. Váš dar je možné uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně. Sepíšeme s Vámi darovací smlouvu a vaši firmu budeme prezentovat na našich webových stránkách
 • dále můžete podpořit některé naše akce pro klienty a veřejnost. V tomto případě budeme vaši firmu prezentovat na webových stránkách, plakátech a letácích k jednotlivým akcím

Daňové zvýhodnění právnických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 sb., § 20, odst. 8.
Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu daru, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň 2.000 Kč . V úhrnu lze odečíst částku nejvýše do 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou zřízeni za účelem podnikání.

Všem potencionálním dárcům děkujeme!

Naši dárci

Pro sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu jsou to lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
Pracujeme s těmito diagnózami:

 • F2 - schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F3 - afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F4 - neurotické, stresové a somatotrofní poruchy
 • F6 - poruchy osobnosti a chování u dospělých

Věková hranice uživatelů je od 16 do 80 let.

Službu mohou využívat lidé s různým typem omezení ve způsobilosti k právním úkonům.
Jedinci u nichž převažuje problematika závislostí, demencí, mentální retardace, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, jsou odkazováni na specializovaná centra.

Naše organizace spolupracuje s rodinou, partnery a blízkým sociálním okolím, s lidmi, kteří přicházejí do kontaktu s člověkem s duševním onemocněním, s dalšími organizacemi, s psychiatry, s ostatními lékaři, s psychology a veřejností.

Naši dárci

Rok 2023

 • Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2023
 • Město Strakonice - dotace na registrované sociální služby 2023
 • Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2023
 • Jihočeský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2023
 • Plzeňský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022
 • Nadace ČEZ - podpora vybavení nové sociální služby - Týdny duševního zdraví 2023

Rok 2022

 • Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2022
 • Město Strakonice - dotace na registrované sociální služby 2022
 • Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2022
 • Město Sušice - dotace na registrované sociální služby 2022
 • Jihočeský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022
 • Plzeňský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022
 • Nadace KONABO - projekty na podporu vzdělávání pracovníků naší organizace v roce 2021 a 2022
 • Nadace ČEZ - podpora vybavení nové sociální služby - Chráněné bydlení Strakonice v roce 2022
 • Nadace TESCO podpora hyporehabilitace pro naše klienty v roce 2022

Rok 2021

 • Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2021
 • Město Strakonice - dotace na registrované sociální služby 2021
 • Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2021
 • Město Sušice - dotace na registrované sociální služby 2021
 • Jihočeský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021
 • Plzeňský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021
 • Nadace KONABO - projekty na podporu vzdělávání pracovníků naší organizace v roce 2021 a 2022
 • Úřad práce Strakonice - podpora vzdělávání pracovníků naší organizace v roce 2021

Rok 2020

 • Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2020
 • Město Strakonice - dotace na registrované sociální služby 2020
 • Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2020
 • Jihočeský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020
 • Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle - projekt "Jedem za Vámi"

Rok 2019

 • Nadace KONABO
  - projekt Supervize – cesta ke spokojenějšímu klientovi
  - projekt Podpora skupiny Slyšení hlasů.
 • Jihočeský kra - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019
 • Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2019
 • Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2019
 • Nadace TESCO - projekt Psychoterapie - jedna z cest k úzdravě