Písek

774 483 769

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Projekty

Realizované projekty

Rok 2021 Podpora sociálních služeb - podpora provozních nákladů Poskytovatel:              město…
Zobrazit podrobnosti
https://irop.mmr.cz/cs/ Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008687 Popis projektu:Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu pro zajištění dostupnosti terénní služby sociální…
Zobrazit podrobnosti
Od února 2013 zahajuje Fokus Písek ve spolupráci s jídelnou a prodejnou naturální stravy Natural Písek projekt…
Zobrazit podrobnosti