Písek

774 483 769

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Projekty

Realizované projekty

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007871 Popis projektu:Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti sociálních služeb lidem s duševním onemocněním,…
Zobrazit podrobnosti
Rok 2021 Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK…
Zobrazit podrobnosti
Od 1.5. 2015 začal FOKUS - Písek, o.s. realizovat ve spolupráci s partnerem Psychiatrickou nemocnicí Písek (bývalá…
Zobrazit podrobnosti
https://irop.mmr.cz/cs/ Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008687 Popis projektu:Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu pro zajištění dostupnosti terénní služby sociální…
Zobrazit podrobnosti
Od února 2013 zahajuje Fokus Písek ve spolupráci s jídelnou a prodejnou naturální stravy Natural Písek projekt…
Zobrazit podrobnosti