Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Tréninkové

Bydlení Písek

Pro koho je určeno a kde se nachází

Cílovou skupinou pro tréninkové bydlení (TB) jsou lidé s chronickým duševním onemocněním od 18 let, kteří mají způsobilost k právním úkonům.

K tréninkovému bydlení máme k dispozici dva byty, které se nachází na adrese nábřeží 1. máje 1363, 397 01 Písek (byt ovelikosti 1+0) a na adrese Erbenova 950, 397 01 Písek (byt o velikosti 1+0).

Smyslem tréninkového bydlení je poskytovat lidem s duševním onemocněním takovou podporu, aby se naučili žít v samostatných bytech a byli schopni přechodu do nájemního nebo vlastního bydlení.

Co je cílem TB

 • podpora uživatele v rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti
 • uvědomění si svých práv a povinností
 • zprostředkování tréninku v domácnosti a při sebeobsluze (osobní hygiena, stravování, hospodaření s penězi…)
 • pomoc a podpora při hledání návazného bydlení
 • pomoc a podpora při komunikaci s lidmi ve svém okolí (úřady, zdrav. zařízení, se sousedy…)

Pravidla TB

 • služba je poskytována ve 2 bytech, které má organizace v pronájmu od města Písek
 • zájemce si může podat žádost kdykoliv (žádost obsahuje jméno, příjmení, datum, kontakt - telefon a odůvodnění podání žádosti)
 • žádosti se evidují podle data přijetí
 • zájemce podá písemnou žádost terénnímu pracovníkovi (elektronicky, osobně, poštou), až bude v pořadníku na řadě, sociální pracovnice si se zájemcem domluví schůzku
 • sociální pracovník dá zájemci k prostudování pravidla a smlouvu
 • součástí je doporučení od psychiatra
 • bydlení je časově omezeno na jeden rok, s maximálním prodloužením o 2 roky
 • při přechodu z bytu do bytu se doby bydlení sčítají
 • na žádost klienta může být spolupráce kdykoliv ukončena (viz. smlouva)
 • při porušování pravidel může Fokus ukončit spolupráci (viz. smlouva)
 • v případě porušení pravidel: písemné upozornění, v případě dalšího porušení - písemná výpověď
 • terénní služba nácviku dovedností je poskytována zdarma
 • s každým klientem je vypracován individuální plán
 • klient musí umožnit 1x za měsíc sociálnímu pracovníkovi vstup do bytu, po společné domluvě, na dalších schůzkách se budou domlouvat individuálně dle individuálního plánu
 • uživatel hradí nájem, energie a televizní a rozhlasové poplatky (viz. smlouva)
 • novou žádost si může podat zájemce nejdříve rok po ukončení smlouvy o bydlení

Kontaktujte nás

Mgr. Gabriela Kocmichová

sociální pracovnice
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů