Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Projekty

Články kategorie Projekty
23.1. 2024

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

registrační číslo projektu CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326 navazuje na projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus a je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální...

3.1. 2023 (Aktualizováno: 5.1. 2024)

Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023–2025

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“ (dále jen „Program“) je realizován v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském...

3.1. 2023 (Aktualizováno: 20.3. 2023)

Individuální projekt v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI

Zajištění sociálních služeb sociální rehabilitace Písek a Strakonice je v období 1. 1. 2023 – 31.12. 2025 podporováno v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ financovaného z Evropského sociálního...

20.1. 2021 (Aktualizováno: 15.1. 2024)

Malé projekty

Rok 2023 Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023 Poskytovatel:              Jihočeský kraj Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023 Popis:Prostřednictvím této dotace budeme spolufinancovatí neinvestiční náklady související se...

20.1. 2021 (Aktualizováno: 15.3. 2023)

Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Sušicku

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008687 Popis projektu:Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu pro zajištění dostupnosti terénní služby sociální rehabilitace na území ORP Sušice, které je zároveň součástí spolku MAS Pošumaví. Automobil umožní sociálním...