Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Projekty

Články kategorie Projekty
6.5. 2024

Obnova materiálně technické základny registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku

Účelem projektu je:a) Vybudování/pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.b) Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona...

23.1. 2024

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

registrační číslo projektu CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326 navazuje na projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus a je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální...

3.1. 2023 (Aktualizováno: 5.1. 2024)

Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023–2025

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“ (dále jen „Program“) je realizován v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském...

3.1. 2023 (Aktualizováno: 20.3. 2023)

Individuální projekt v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI

Zajištění sociálních služeb sociální rehabilitace Písek a Strakonice je v období 1. 1. 2023 – 31.12. 2025 podporováno v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ financovaného z Evropského sociálního...

20.1. 2021 (Aktualizováno: 12.3. 2024)

Malé projekty

Rok 2024 Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel:              Jihočeský kraj Období realizace:          1.1. 2024 – 31.12. 2024 Popis:Účelem dotace...

20.1. 2021 (Aktualizováno: 15.3. 2023)

Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Sušicku

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008687 Popis projektu:Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu pro zajištění dostupnosti terénní služby sociální rehabilitace na území ORP Sušice, které je zároveň součástí spolku MAS Pošumaví. Automobil umožní sociálním...