Písek

774 483 769

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Projekty

Články kategorie Projekty
3.1. 2023 (Aktualizováno: 20.3. 2023)

Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023–2025

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – 2025“ (dále jen „Program“) je realizován v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském...

3.1. 2023 (Aktualizováno: 20.3. 2023)

Individuální projekt v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI

Zajištění sociálních služeb sociální rehabilitace Písek a Strakonice je v období 1. 1. 2023 – 31.12. 2025 podporováno v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“ financovaného z Evropského sociálního...

20.1. 2021 (Aktualizováno: 20.12. 2022)

Malé projekty

Rok 2022 Individuální dotace na podporu nové regstrované sociální služby chráněné bydlení Hvězda ve Strakonicích Poskytovatel:         Město Strakonice Období realizace:          1.12. 2022 – 31.12. 2022 Popis:Cílem projektu je na nákup potřebného vybavení...

20.1. 2021 (Aktualizováno: 15.3. 2023)

Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Sušicku

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008687 Popis projektu:Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu pro zajištění dostupnosti terénní služby sociální rehabilitace na území ORP Sušice, které je zároveň součástí spolku MAS Pošumaví. Automobil umožní sociálním...