Písek

774 483 769

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Projekty

Články kategorie Projekty
20.1. 2021 (Aktualizováno: 24.10. 2022)

Malé projekty

Rok 2022 Grantový program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME Poskytovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti Doba realizace: 22.3.2022 – 19.10.2022 Cílem projektu je předcházení stigmatizace a z něj vyplývajícícho sociálního vyloučení lidí s duševním...

20.1. 2021 (Aktualizováno: 28.1. 2021)

Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Sušicku

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008687 Popis projektu:Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu pro zajištění dostupnosti terénní služby sociální rehabilitace na území ORP Sušice, které je zároveň součástí spolku MAS Pošumaví. Automobil umožní sociálním...