Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Malé projekty

Rok 2024

Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2024 – 31.12. 2024

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2024 – 31.12. 2024

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2024 – 31.12. 2024

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Sušice v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2024 – 31.12. 2024

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Sušice v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Návratná finanční výpomoc pro rok 2024 od Jihočeského kraje

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Popis:
Bezúročná finanční výpomoc slouží k zajištění plynulého financování služeb Sociální rehabilitace Písek a Strakonice a Chráněné bydlení Strakonice a to pro období od 1. 1. 2024 do vyplacení 1. splátky dotace podle zákona o sociálních službách. 

Pro rok 2024 získal FOkus – Písek, z.ú. od Jihočeského kraje celkem 2.466.000,- Kč.
Konkrétně: Sociální rehabilitace Strakonice – 1.500.000,- Kč
Sociální rehabilitace Písek – 550.000,- Kč
Chráněné bydlení Strakonice – 416.000,- Kč


Rok 2023

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Prostřednictvím této dotace budeme spolufinancovatí neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrované sociální služby chráněné bydlení Hvězda ve Strakonicích pro lidi s duševním onemocněním.

Podpora chráměmého bydlení pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2023

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2023. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2023

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2023. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2023

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2023. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2023

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2023. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2023

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2023. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Sušice v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Sušice v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Zkvalitnění poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

Období realizace:              1.1. 2023 – 31.12. 2023

Popis:
V rámci připravovaného projektu bychom rádi zlepšili kvalitu sociálních služeb sociální rehabilitace, sociálně terapeutická dílna a chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře budeme moci s klienty z Vodňanska intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce. Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.


Rok 2022

Individuální dotace na podporu nové regstrované sociální služby chráněné bydlení Hvězda ve Strakonicích

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.12. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je na nákup potřebného vybavení potřebného pro zahájení provozu chráněného bydlení. V jednotlivých pokojích se bude jednat o šatní skříně, komody, stolky a židle pro 8 klientů..


Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je zabezpečení bezproblémového chodu sociální části Centra duševního zdraví Strakonice, tak aby bylo možné poskytovat kvalitní služby klientům ve spádové oblasti CDZ Strakonice po celý rok 2022.


Podpora sociálních služeb – podpora provozních nákladů

Poskytovatel:              město Sušice

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Finanční prostředky budou využity na provozní náklady spojené s poskytováním této služby.  (Provozní náklady jsou tvořeny z těchto položek: náklady na energie pronajatých prostor, náklady na pojistné služebního vozu,  náklady na internet a telefonní služby pracovníků, úklid společných prostor, náklady na odvoz odpadu) Díky této podpoře budeme moci registrované sociální služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na území města Sušice v roce 2022 zachovat.


Příspěvek Nadace SOVA

Poskytovatel: Nadace SOVA 

Doba realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Díky podpoře Nadace SOVA jsme mohli pořídit nový notebook sociálním pracovníkům registrované sociální služby sociální rehabilitce Písek.


Grantový program CESTY K INTEGRACI 2022

Poskytovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Doba realizace: 1.12.2022 – 31.12.2022

Cílem projektu je doplnění vybavení 4 nových bytů šatními skříněmi, tak aby bylo možné v nich začít od 1. ledna 2023 poskytovat nově registrovanou sociální službu chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku.
Posláním služby je poskytovat podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí samostatně bydlet, v obnovení či získání schopností a dovedností potřebných k vedení domácnosti, a to v takové míře, která jim umožní žít v běžném prostředí, zvládat nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění.


Grantový program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Poskytovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti

Doba realizace: 22.3.2022 – 19.10.2022

Cílem projektu je předcházení stigmatizace a z něj vyplývajícícho sociálního vyloučení lidí s duševním onemocněním. Díky častým dlouhodobým hospitalizacím totiž dochází ke ztrátě pracovních návyků u této cílové skupiny. Hipoterapie jako léčebné pedagogicko – psychologické ježdění zprostředkovává našim klientům kontakt s ostatními lidmi, aktivizuje jejich činnost a navrací pracovní návyky. To vše napomáhá zmenšovat propast mezi nimi a sociálním okolím a tím umožňuje žít plnohodnotný život.


Týdny pro duševní zdraví 2022

Poskytovatel:         Město Písek – záštita starostky

Období realizace:          10.10. 2022

Popis:

Již více než 20 let se FOKUS – Písek, z.ú. zapojuje do největší multižánrové osvětové kampaně o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice spojené se světovým dnem duševního zdraví.

Cílem Týdnů pro duševní zdraví je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševních onemocnění i aktivity organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti.

Témata spojená s duševním zdravím a nemocí jsou v naší společnosti stále na okraji veřejného zájmu a jsou často tabuizována nebo zatížena mnoha mylnými představami a předsudky. Týdny pro duševní zdraví svými aktivitami přispívají ke zlepšení vnímání lidí s duševním onemocněním a jejich větší toleranci ve společnosti.


Ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek chceme uspořádat den plný zajímavých informací, hostů a divadla.


Základní krizová intervence

Poskytovatel:              Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Období realizace:          1.7. 2022 – 30.6. 2023

Popis:

V současné době se mezi klienty naší organizace stále více registrujeme lidi v krizi. Vzhledem k naší potřebě neustále zkvalitňovat poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním proškolíme vybrané pracovníky v akreditovaném kurzu Základní krizová intervence (ZKI).

Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům orientaci v problematice krizové intervence a naučit ho v praxi aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat.


Krizová intervence – umění provázet člověka v krizi

Poskytovatel:              Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Období realizace:          1.7. 2022 – 30.6. 2023

Popis:

V současné době se mezi klienty naší organizace stále více registrujeme lidi v krizi. Vzhledem k naší potřebě neustále zkvalitňovat poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním proškolíme vybrané pracovníky v akreditovaném kurzu Základní krizová intervence (ZKI).

Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům orientaci v problematice krizové intervence a naučit ho v praxi aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat.


Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Účelem dotace je pokrytí části nákladů na základní činnosti registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním v Sušici v roce 2022. Všechny prostředky budou směřovány na mzdové náklady pracovníků zabezpečujících plynulý chod služby.


Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.5. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Prostřednictvím této dotace budeme spolufinancovatí neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek. Díky finančním prostředkům dojde k navášení přepočtených úvazků o 0,5.


Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Prostřednictvím této dotace budeme spolufinancovatí neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek a Strakonice.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2022

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2022. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2022

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2022. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2022

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2022. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2022

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2022. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.7. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Strakonice v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.7. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Písek v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Sušice v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Zlepšení kvality sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

Období realizace:              1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
V rámci připravovaného projektu bychom rádi zlepšili kvalitu sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře budeme moci s klienty z Vodňanska intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce. Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.


Rok 2021

Podpora sociálních služeb – podpora provozních nákladů

Poskytovatel:              město Sušice

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Finanční prostředky budou využity na provozní náklady spojené s poskytováním této služby.  (Provozní náklady jsou tvořeny z těchto položek: náklady na energie pronajatých prostor pro SR, náklady na pojistné služebního vozu pro účely poskytování terénní části SR,  náklady na internet a telefonní služby pracovníků SR, úklid společných prostor, náklady na odvoz odpadu) Díky této podpoře budeme moci registrovanou službu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území města Sušice v roce 2021 zachovat.


PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2021 – dofinancování

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je podpora poskytování základních činností sociálních služeb prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na úhradu platů, mezd a odměn z dohod a jejich navýšení pracovníků podílejících se na poskytování základních činností sociálních služeb.
Cílem tohoto dotačního programu je podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou poskytovány uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami a v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále též „SPRSS“), tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě poskytovatelů sociálních služeb uvedené v SPRSS (dále jen „Základní síť SPRSS“) a v rozsahu v ní uvedeném.
Důvodem podpory sociálních služeb je zajištění poskytování kvalitní a dostupné sociální péče pro osoby v Plzeňském kraji, které danou pomoc potřebují, prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na mzdy, platy a odměny z dohod a jejich navýšení. Důvodem vyhlášení tohoto dotačního řízení je dále schválení nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě došlo k navýšení platových tarifů mimo jiné pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.


Podpora sociálních služeb dle §101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb sociálně terapeutická dílna a sociální rehabilitace Sušice v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


20 let s FOKUSEM

Poskytovatel:         Město Písek – záštita starostky

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:

V srpnu 2021 uběhlo již 20 let od doby, co naše organizace FOKUS – Písek začala poskytovat registrované sociální služby osobám s duševním onemocněním na Písecku, Strakonicku a Sušicku. Již od samého počátku se aktivně zapojujeme na lokální i celostátní úrovni do reformy psychiatrické péče s důrazem na destigmatizaci a deinstitucionalizace psychiatrické péče.
Díky podpoře oslavíme toto výročí o něco více než ta předchozí. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek a Centrem kultury Písek chceme uspořádat právě v krásně rekonstruované knihovně na Alšově náměstí den plný zajímavých informací, hostů hudby a divadla.


Vzdělanější tým – profesionálnější pomoc směrem k mladším klientům

Poskytovatel:              Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Období realizace:          1.7. 2021 – 30.6. 2022

Popis:
Projekt svým obsahem reaguje na potřebu poskytovat sociální služby sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním stále v nižším věku. Naše organizace má již zaregistrovánu cílovou skupinu od 16 let věku. V rámci další profesionalizace našich služeb bychom rádi vzdělali podstatnou část našich pracovníků v přímé péči v kurzu věnovaném duševnímu onemocnění u dětí. Nejvýznamnější organizací v celé ČR, která se věnuje specializovanému vzdělávání sociálních pracovníků je Vzdělávací centrum Fokusu Praha.


Model CARe – komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci

Poskytovatel:              Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Období realizace:          1.9. 2021 – 30.4. 2022

Popis:
Hlavním cílem projektu je snaha o neustálé zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na území na území Protivínska a Písecka. Hlavním cílem kurzu je pak naučit účastníky užívat v praxi základní principy, hodnoty a metody práce orientované na zotavení, které tvoří základ metody CARe – komplexního přístupu v psychosociální rehabilitaci. Metodika výrazně usnadňuje a podporuje proces individuálního plánování a vybízí k práci s prostředím klienta. Zvyšuje tak kvalitu poskytovaných služeb vzhledem k zaměření na individuální potřeby uživatelů služeb. Kurz je zaměřen na získání komplexního pohledu na oblast péče o duševní zdraví, na získání znalostí a dovedností k aplikaci metody CARe do praxe a na rozvoj osobních měkkých dovedností pracovníků. Specifickým přínosem kurzu je zaměření na získání dovedností zaměřených na uplatňování principů zplnomocňování a na posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich okolí.


Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Prostřednictvím této dotace budeme spolufinancovatí neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek a Strakonice.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2021

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2021. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2021

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2021. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2021

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2021. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2021

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2021. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Sušice v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Udržení dostupnosti sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

Období realizace:              1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
V rámci připravovaného projektu bychom rádi udrželi dostupnost sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře budeme moci s klienty z Vodňanska intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce. Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.


Rok 2020

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Poskytovatel:                 Fond pomoci potřebným během epidemie

Období realizace:          20.11. 2020 – 31.5. 2021

Popis:
Cílem projektu je zlepšení kvality života a zdravotního stavu klientů naší organizace jako lidí s duševním onemocněním. V této složité době má právě tato cílová skupina obrovské potíže se zařazením do běžného života společnosti. Většina z nich se velice obává nákazy a proto nechtějí vycházet z domova ani za nezbytnými záležitostmi. Terénní tým sociální rahabilitace je tak schopen, za pomoci služebních automobilů, rychle reagovat na vzniké situace a může je operativně řešit přímo v klientově přirozeném prostředí. Za doprovodu sociálního pracovníka pak může klent vyřešit své osobní problémy například na Úřadě práce, městském úřadě nebo v bance.
Díky podpoře jsem získali 3 přednabité tankovací karty, které dohromady umožňovaly dojezd cca 16.000 km.


Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

Poskytovatel:                 Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Prostřednictvím tohoto projektu budeme spolufinancovat neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek a Strakonice.
Sociální služba SR je v tomto regionu jedinečná a nezastupitelná služba pro lidi s duševním onemocněním. Je poskytována ambulantní i terénní formou metodou case management. Jsou při ní mapovány individuální přání a potřeby klientů. Dochází k jejich podpoře v samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se co nejdříve vrátili do běžného života a našli své místo ve společnosti.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Sušice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2020

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2020. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2020

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2020. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Zlepšení poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

Období realizace:              1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
V rámci projektu bychom rádi udrželi trend neustálého zlepšování možností poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře, která bude směřována převážně do mzdových a provozních nákladů, budeme moci s těmito klienty intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce.
Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.