Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

registrační číslo projektu CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326

navazuje na projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus a je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů.
Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky, základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.
Nejedná se o klasický projekt, kdy organizace získá finanční podporu, díky níž pak pomoc realizuje. V tomto případě se podpora realizuje distribucí zboží v hodnotě přiřazené alokace, které je rozváženo do zřízených skladů po celé republice. Odtud pak míří přímo k těm, kteří se nacházejí v složité životní či sociální situaci.

Základní skupiny zboží jsou potraviny, hygienické potřeby, domácí potřeby, textil a školní pomůcky.

Doprovodná opatření umožňují další pomoc formou poradenství v různých oblastech – finanční, sociální, psychologické ad., informování o dalších možnostech pomoci, pomoc při komunikaci s úřady apod.