Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Veřejná

sbírka

Od 1. července 2022 začíná veřejná sbírka na podporu naší organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život a podporovat
je v překonávání problémů spojených nejen s duševní nemocí
a začleněním do běžného života 

Své finanční dary můžete zasílat převodem

nebo jako vklad na náš účet

2602663898/2010

vedený u Fio banky, a.s. Písek.

 

Dále můžete přispět do pokladniček v Naturalu Písek,

zakoupením drobných předmětů, vstupenek

nebo prostřednictvím DMS.

 

Můžete také využít předem nastavené QR kódy níže:


Příspěvek 100,- Kč

Pomocí načtení QR kódu můžete okamžitě přispět naší organizaci darem v hodnotě 100,- Kč

Příspěvek 200,- Kč

Pomocí načtení QR kódu můžete okamžitě přispět naší organizaci darem v hodnotě 200,- Kč

Příspěvek 500,- Kč

Pomocí načtení QR kódu můžete okamžitě přispět naší organizaci darem v hodnotě 500,- Kč

Tato sbírka je povolena Krajským úřadem Jihočeského kraje pod číslem KUJCK 68021/2022.