Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Sociálně Terapeutická

Dílna Kopretina Strakonice

O dílně

Sociálně terapeutická dílna (STD) je ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program. Její chod zajišťují kvalifikovaní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

S klienty pracují individuálně i skupinově a reagují na jejich přání a potřeby.

Cílem terapeutické dílny je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a pravidelný denní režim.

Služby dílny jsou bezplatné a jejich užívání dobrovolné.

Co STD Kopretina nabízí:

 • Rukodělné a kreativní aktivity
  (filcování, pletení, tkaní, korálkování, šití, malování…)
 • Nácvik dovedností
  (např. vaření, úklid, praní, hospodaření s penězi...)
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  (např. PC kurz, přednášky, sportovní činnosti, terapie – psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie...)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

Otevírací doba STD Kopretina Strakonice

Pondělí8:00 - 16:00
Úterý8:00 - 16:00
Středa8:00 - 16:00
Čtvrtek8:00 - 16:00
Pátek8:00 - 15:00

Aktivity STD rozdělujeme na dvě části

Pracovní činnosti

Sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.


Denní aktivity

 • nabízí pravidelný program
 • umožňuje navazování nových kontaktů
 • nabízí vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí v podobných životních situacích
 • napomáhá v rozvoji sociálních a praktických dovedností jedince
 • nabízí vzdělávací aktivity
 • pomáhá v překonávání problémů spojených s nemocí

Cílem je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a pravidelný denní režim.

Kontaktujte nás

Ladislava Holečková

pracovník v sociálních službách

Zdeňka Sellnerová, DiS.

sociální pracovník
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Adresa STD KOPRETINA:
Lidická 1081, 386 01 Strakonice

Sociálně terapeutická dílna Kopretina je financována z Individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI".