Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Sociální Rehabilitace

Sušice

Sociální služba Sociální rehablitace v Sušici je realizována v rámci projektu
Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025.

O službě

Sociální rehabilitaci poskytujeme ve dvou formách:

Ambulantní sociální rehabilitace (ASR)

Ambulantní sociální rehabilitace (ASR) je poskytována v prostorách organizace Fokusu Sušice - Nuželická 60.
Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami.

Terénní sociální rehabilitace (TSR)

Zajišťujeme v přirozeném prostředí klienta. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Služba je poskytována individuálně, její intenzita se přizpůsobuje potřebám jednotlivých klientům. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu.

Obě služby jsou bezplatné a jejich užívání je dobrovolné.

Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta. Případové vedení klade důraz na podporu sociální sítě klienta – zejména zapojení rodiny a blízkého okolí.

Každý klient má určeného svého klíčového pracovníka, se kterým mapuje jeho individuální přání a potřeby, navazuje dlouhodobý vztah a podporuje klienta v samostatnosti a soběstačnosti.

Služby obsahují:

Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace

 • cílem je zjistit, zda služba odpovídá svým obsahem potřebám a požadavkům potencionálního klienta
 • při pozitivním závěru uzavírá organizace s uchazečem Dohodu o poskytování sociálních služeb a klientovi je přidělen klíčový sociální pracovník

Sestavení individuálního plánu

 • s každým klientem je sepsán individuální plán
 • je to proces vzájemného ujasňování cílů klienta, kterých by rád s pomocí Fokusu dosáhl a jejich rozpracování do konkrétních kroků včetně termínů
 • individuální plán je průběžně hodnocen a dle potřeb klienta aktualizován

Možnosti podpory

 • poradenství (v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, práce a bydlení)
 • pomoc při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině…)
 • nácvik praktických a sociálních dovedností
 • aktivizační činnosti (návštěvy kulturních a sportovních akcí, výchovné a vzdělávací akce ve Fokusu)
 • pomoc při uplatňování práv klientů
 • návštěvy v domácnosti (nácvik pomoci s údržbou domácnosti, nákupy, hospodaření s penězi…)
 • doprovody na úřady, k lékařům...
 • nácvik praktických a sociálních dovedností

Kdy je možné nás navštívit / kontaktovat

Naši pracovníci jsou Vám k dispozici v časech provozní doby:

Pondělí8:00 - 16:00
Úterý8:00 - 16:00
Středa8:00 - 16:00
Čtvrtek8:00 - 16:00
Pátek8:00 - 15:00

Na schůzku s pracovníkem je třeba
objednat se předem!

Kontakt na sociálního pracovníka ASR

Bc. Martina Šímová, DiS.

sociální pracovník

Lenka Landová

pracovník v sociálních službách (peer konzultant)
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů