Vznik Fokusu

V průběhu roku 2001 se zrodila myšlenka založit občanské sdružení, které bude pomáhat lidem s duševním onemocněním začlenit se zpět do běžného života společnosti. Sdružení, které bude navazovat na ústavní a ambulantní lékařskou péči o duševně nemocné.

V regionu Písek se nachází Psychiatrická léčebna „U Honzíčka“ a tři psychiatrické ambulance. Ty však neřeší sociálně zdravotní problematiku a nenabízí každodenní program pro nehospitalizované pacienty. Fokus - Písek, z.ú. se snaží pomáhat lidem s duševním onemocněním právě v této oblasti.

V roce 2009 rozšířil Fokus Písek svou působnost na okres Strakonice, kde zřídil novou pobočku. Pobočka ve Strakonicích nabízí ambulantní a terénní sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu. Sociálně terapeutická dílna byla otevřena ke konci roku 2011.

Fokus Písek, pobočka Strakonice úzce spolupracuje s psychiatrickou léčebnou Lnáře a Dobřany a dále s ambulantními psychiatrickými lékaři v dané oblasti.

V roce 2016 se občanské sdružení Fokus Písek úspěšně transformovalo v zapsaný ústav.

 

Cílová skupina Fokusu - Písek, z.ú.

  • lidé s duševním onemocněním
  • rodina
  • sociální okolí
  • veřejnost

 

Poslání Fokusu - Písek, z.ú.

Posláním Fokusu Písek je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život, pomáhat a podporovat v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běžného života.

 

Vzdělávání

Potřebou naší organizace je mít profesionální a kvalifikované pracovníky s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním. Umožňujeme zaměstnancům pravidelné vzdělávání, konference, supervize. Podporujeme pracovníky v sebevzdělávání, např. formou studia odborných časopisů a literatury.
Ve vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pevně respektujeme Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

Naše oranizace umožňuje stáže a praxe studentům vyšším odborných a vysokých škol, případně rekvalifikačních kurzů.

 

 

 

 

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This