Cílová skupina:

- lidé s chronickým duševním onemocněním od 18 let, lidé kteří mají způsobilost k právním úkonům
 

Poslání:

- poskytovat lidem s duševním onemocněním takovou podporu, aby se naučili žít v samostatných bytech a byli schopni přechodu do chráněného bydlení nebo do pronájemního či soukromého bytu
 

Cíle:
• podpora uživatele v rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti
• uvědomění si svých práv a povinností
• zprostředkování tréninku v domácnosti a při sebeobsluze (osobní hygiena, stravování, hospodaření s penězi …)
• pomoc a podpora při hledání návazného bydlení
• pomoc a podpora při komunikaci s lidmi ve svém okolí (úřady, zdrav. zařízení, se sousedy…)

 

Pravidla:
• služba je poskytována ve 2 bytech, které má Fokus v pronájmu od města
• zájemce si může podat žádost kdykoliv
• žádost bude obsahovat jméno, příjmení, datum, kontakt - telefon a odůvodnění podání žádosti
• žádosti se evidují podle data přijetí
• zájemce podá písemnou žádost terénnímu pracovníkovi (elektronicky, osobně, poštou), až bude v pořadníku na řadě, sociální pracovnice si se zájemcem domluví schůzku
• soc. pracovník dá zájemci k prostudování pravidla a smlouvu
• součástí je doporučení od psychiatra
• bydlení je časově omezeno na jeden rok, s maximálním prodloužením o 2 roky
• při přechodu z bytu do bytu se doby bydlení sčítají
• v bytě je možné mít zvíře (po dohodě se soc. pracovníkem)
• na žádost klienta může být spolupráce ukončena (viz smlouva)
• při porušování pravidel může fokus ukončit spolupráci (viz smlouva)
• v případě porušení pravidel: písemné upozornění, v případě dalšího porušení-písemná výpověď
• terénní služba nácviku dovedností je poskytována zdarma
• s každým klientem je vypracován individuální plán
• klient musí umožnit 1x za měsíc soc. pracovníkovi vstup do bytu, po společné domluvě, na dalších schůzkách se budou domlouvat individuálně dle individuálního plánu
• uživatel hradí nájem + energie (viz. smlouva) dle platného předpisu města
• novou žádost si může podat zájemce nejdříve rok po ukončení smlouvy o bydlení

 

Kontakt na sociální pracovnici:

Mgr. Veronika Švarcová

telefon:          774 483 769

e-mail:           poradna(zavináč)fokus-pisek.cz

 

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This