2020

24.2.2020

Popora sociálních služeb sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území Písecka a Strakonicka pro rok 2020.

 

Tisková zpráva

 

 

2019

20.2.2019

Popora sociálních služeb sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území Písecka a Strakonicka pro rok 2019

 

Tisková zpráva

 

 

2014

24. října 2014

Ukončení letošních Týdnů pro duševní zdraví

Dne 21.října 2014 byly slavnostně ukončeny Týdny pro duševní zdraví, které se konali ve všech našich pobočkách.

 

Tisková zpráva

 

 

2013

 

20. května 2013

Podpoření projektu „Terapie pomáhá duševně nemocným“

Dne 20. května 2013 poskytl Jihočeský kraj v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2013 finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč na projekt organizace Fokus – Písek, o.s. „Terapie pomáhá duševně nemocným“.

 

Tisková zpráva ze dne 12. března 2013

 

 

20. května 2013

Podpoření projektu „Terénní sociální službou pro lepší duševní zdraví“

Dne 20. května 2013 poskytl Jihočeský kraj v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2013 finanční příspěvek ve výši 90.000,- Kč na projekt organizace Fokus – Písek, o.s. „Terénní sociální službou pro lepší duševní zdraví“.

 

Tisková zpráva ze dne 12. března 2013

 

 

12. března 2013

Uzavření Smluv o zajištění sociálních služeb v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“

Od 1. dubna 2013 bude dle smlouvy zahájeno poskytování sociálních služeb Sociálně terapeutických dílen v okresech Písek a Strakonice financovaných z Individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II“ financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Předmětem dodávek v rámci těchto smluv bude zajištění Sociálně terapeutických dílen v okresech Písek a Strakonice.

 

Tisková zpráva ze dne 12. března 2013

 

 

21. ledna 2013

Od února 2013 zahajuje Fokus Písek ve spolupráci s jídelnou a prodejnou naturální stravy Natural Písek projekt „Voda s příběhem“.

Natural Písek bude ve své jídelně s racionální stravou nabízet k obědům od února 2013 čistou vodu s citronem ve džbánku. Z každého prodaného džbánku bude věnováno občanskému sdružení Fokus Písek 5 Kč. Tento příspěvek bude použit na 1 km
dojezdu terénní služby do spádových obcí okresu Písku.

 

 

Tisková zpráva ze dne 21. ledna 2013

 

 

 

2012

 

14. září 2012

I v letošním roce je připravena celorepubliková akce s názvem Týdny duševního zdraví. Smyslem celé této akce je co nejvíce informovat veřejnost o problematice lidí s duševním onemocněním, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti.

 

Tisková zpráva ze dne 14. září 2012

 

 

3. srpna 2012

31. července 2012 byl ukončen projekt „Uměním vstříc zdravější budoucnosti|“. Na realizaci tohoto projektu poskytla Nadace OKD našemu občanskému sdružení finanční příspěvek ve výši 250.000,- Kč. Projekt trval celkem 12 měsíců a byl realizován v okrese Strakonice.

 

Tisková zpráva 3. srpna 2012

 

 

10. července 2012

30. června 2012 byl ukončen individuální projekt Jihočeského kraje "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze Státního rozpočtu České republiky. Předmětem tohoto individuálního projektu bylo zajištění sociální rehabilitace v okrese Písek a Strakonice a dále zajištění dostupnosti sociální služby Sociálně teraputická dílna, taktéž v okrese Písek a Strakonice.

 

Tisková zpráva 10. července 2012

 

 

4. července 2012

30. června byl ukončen projekt "Terapeutická dílna Madlenka pro osoby s duševním onemocněním". Na realizaci tohoto projektu poskytl Nadační fond GSK našemu občanskému sdružení finančním příspěvek ve výši 285.000,- Kč. Projekt trval celkem 24 měsíců a byl realizován v okrese Písek.

 

Tisková zpráva 4. července 2012

 

 

5. června 2012

5. června 2012 poskytl Jihočeský kraj v rámci Příspěvkového programu "Podpora sociálních služeb" finanční příspěvek ve výši 95.000,- Kč na projekt našeho občanského sdružení "Rozšříření kapacit STD Kopretina". Realizace projektu bude probíhat do 31. prosince 2012.

 

Tisková zpráva 5. června 2012

 

 

2011

 

3. listopadu 2011

Fokus – Písek, o. s. zřizuje na pobočce ve Strakonicích novou službu. Jedná se o Sociálně terapeutickou dílnu Kopretina, registrovanou dnem 1. listopadu 2011.
Cílem této nové služby je nabídnout klientům naší organizace pravidelné rukodělné aktivity (převážně výrobu keramiky). Tato nová služba umožňuje klientům vzájemné sdílení zkušeností z každodenního života. Zároveň učí pracovním návykům a dovednostem.

Video zde

 

Tisková zpráva 3. listopadu 2011

 

 

15. září 2011

Podzim již tradičně patří v organizaci Fokus – Písek, o. s. humanitárně kulturní akci Týdny pro duševní zdraví. Smyslem celé této akce je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti.

 

Tisková zpráva 15. září 2011

 

 

1. září 2011

Fokus - Písek, o. s. zahájil realizaci projektu "Jak se dostat ven z bludného kruhu - anebo pomoc lidem s duševním onemocněním v návratu na trh práce". Tento projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu v ČR a jeho Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkový rozpočet projektu je 4.139.000,- Kč.

 

Tisková zpráva 1. září 2011

 

 

14. července 2011

V květnu 2011 ministr Drábek přislíbil mimořádnou finanční výpomoc na sociální oblast. Byla to reakce na přerozdělení dotací z MPSV na začátku tohoto roku. Na základě této situace obdrželo naše občanské sdružení částku ve výši 800.000,- Kč. Díky této mimořádné dotaci může Fokus - Písek i nadále provozovat své služby.

 

Tisková zpráva 14. července 2011

 

 

1. června 2011

Byl zahájen projekt " Terapií k lepšímu duševnímu zdraví". Tento projekt je financován z grantového programu Jihočeského kraje " Podpora nedefinovaných služebn zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách".

 

Tisková zpráva 1. června 2011

 

 

2. května 2011

Byl zahájen projekt  "Terénní sociální sužba pro lidi s duševním onemocněním". Tento projekt je financován z grantového programu Jihočeského kraje " Podpora terénních sociálních služeb". Projekt je zahájen 2. května 2011 a končí ke dni 30. listopadu 2011.

 

Tisková zpráva 2. května 2011

 

 

4. února 2011

Společná tisková zpráva občanských sdružení FOKUS poskytujících sociální služby v Jihočeském kraji.

 

Tisková zpráva 4. února 2011

 

 

18. ledna 2011

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PÍSECKU A STRAKONICKU JE V OHROŽENÍ!!!

Více informací na stránkách Českého rozhlasu zde

Video zde

 

Tisková zpráva 18. ledna 2011

 

 

2010

 

30. září 2010

Podzim tradičně patří akci Týdny pro duševní zdraví. I v roce 2010 se uskuteční různé akce v Písku a ve Strakonicích.

 

Tisková zpráva ze dne 30. září 2010

 

 

16. srpna 2010

Fokus Písek rozšířil nabídku sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Od srpna 2010 má registrovanou službu "Sociálně-terapeutická dílna".

 

Tisková zpráva ze dne 16. srpna 2010

 

 

30. dubna 2010

Fokus Písek otevírá terapeutickou dílnu Madlenka v nově zařízených prostorech na ul. Kollárova 485. Cílem dílny je nabídnout lidem s duševním onemocněním pravidelnou aktivitu, v jejímž rámci najdou jednak možnost kreativního vyžití a relaxace, ale naučí se i dovednostem potřebným pro budoucí zaměstnání.

 

Tisková zpráva 30. dubna 2010

 

 

8. března 2010

Od 1. února 2010 realizuje Fokus Písek projekt Most do budoucnosti podpořený z Evropského sociálního fondu a jeho Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na motivační a bilanční aktivity, vzdělávání a uplatnění lidí s duševním onemocněním na trhu práce. Více informací o projektu najdete zde.

 

Tisková zpráva 8. března 2010

 

 

2009

 

15. září 2009

OS Fokus Písek každoročně pořádá humanitárně-kulturní akci Týdny pro duševní zdraví. Letošní program v Písku sestává z bazaru pro veřejnost, výstavy cestovatelských fotografií, koncertu celtik-folk skupiny Shivers, relaxačního cvičení pro veřejnost a dalších aktivit. Zároveň probíhá program v pobočce OS Fokus Písek ve Strakonicích, kde může veřejnost mimo jiné vyzkoušet techniku arteterapie či cvičení na míčích a navštívit fotografickou výstavu. Celorepubliková akce Týdny pro duševní zdraví byla podpořena z prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR. Více informací na http://www.tdz.cz

 

Tisková zpráva 15. září 2009

 

 

30. dubna 2009

OS Fokus Písek oznamuje, že z důvodu přidělené nedostatečné dotace od MPSV ČR je ohroženo poskytování sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním v regionech Písecko a Strakonicko. Tato situace je o to paradoxnější, že počet klientů se zvyšuje.

 

Tisková zpráva 30. dubna 2009

 

 

1. března 2009

OS Fokus Písek otevírá v březnu 2009 novou pobočku ve Strakonicích. Cílem sociálních služeb poskytovaných OS Fokus Písek je podporovat lidi s duševním onemocněním v začleňování do běžného života společnosti. A zároveň zkvalitňovat těmto lidem a jejich blízkým jejich život a nabídnout smysluplné využití volného času. 

Video zde

 

Tisková zpráva 1. března 2009

 

 

 

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This