Tuto službu zajišťujeme v přirozeném prostředí klienta.
Je poskytována individuálně, její intenzita se přizpůsobuje potřebám jednotlivých klientům. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu.


Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.

 

Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta.

Každý klient má určeného svého klíčového pracovníka, se kterým mapuje jeho individuální přání a potřeby, navazuje dlouhodobý vztah a podporuje klienta v samostatnosti a soběstačnosti.

Případové vedení klade důraz na podporu sociální sítě klienta – zejména zapojení rodiny a blízkého okolí.


Služba obsahuje:

 

  • Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace

- cílem je zjistit, zda služba odpovídá svým obsahem potřebám a požadavkům potencionálního klienta

- při pozitivním závěru uzavírá organizace s uchazečem Dohodu o poskytování sociálních služeb a klientovi je přidělen klíčový sociální pracovník

 

  • Sestavení individuálního plánu

- s každým klientem je sepsán individuální plán

- je to proces vzájemného ujasňování cílů klienta, kterých by rád s pomocí Fokusu dosáhl a jejich rozpracování do konkrétních kroků včetně termínů

- individuální plán je průběžně hodnocen a dle potřeb klienta aktualizován

 

  • Možnosti podpory

- poradenství (v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, práce a bydlení)

- pomoc při uplatňování práv klientů

- pomoc při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině…)

- návštěvy v domácnosti (nácvik pomoci s údržbou domácnosti, nákupy, hospodaření s penězi…)

- doprovody na úřady, k lékařům …

- nácvik praktických a sociálních dovedností

- aktivizační činnosti (návštěvy kulturních a sportovních akcí, výchovné a vzdělávací akce ve Fokusu)

 

 

Otevírací doba:

Pondělí:         8,00 - 16,00

Úterý:              8,00 - 16,00

Středa:            8,00 - 16,00

Čtvrtek:          8,00 - 16,00

Pátek:              8,00 - 15,00

 

Na schůzku s pracovníkem je třeba objednat se předem.

 

Kontakt na sociální pracovníky:

Mgr. Veronika Švarcová

E-mail:      poradna(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:           774 483 769

 

Dagmar Dvořáková, DiS.

E-mail:     teren(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:          774 407 769

 

Jana Bedušová, DiS.

E-mail:     terenpi(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:          774 799 769

 

Jaroslava Dubová

E-mail:     peer(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:          608 990 769

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This