Sociálně terapeutická dílna je ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program.

Její chod zajišťují kvalifikovaní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. 

S klienty pracují individuálně i skupinově a reagují na jejich přání a potřeby.

 

Sociálně terapeutická dílna nabízí:

rukodělné a kreativní aktivity (filcování, pletení, tkaní, korálkování, šití, malování…)
nácvik dovedností (např. vaření, úklid, praní, hospodaření s penězi...)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. PC kurz, přednášky, sportovní činnosti, terapie –  psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie...)
zprostředkování kontaktu se společenským okolím

 


Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.

 

 

Sociálně terapeutická dílna se dělí na dvě části:

 

Pracovní činnosti:

- sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie

 

Otevírací doba:

Pondělí:        13,00 - 16,00

Úterý:               9,00 - 13,00

Čtvrtek:         12,00 - 16,00

Pátek:            9,00 - 13,00

 

 

Denní aktivity:

- nabízí pravidelný program

- umožňuje navazování nových kontaktů

- nabízí vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí v podobných životních situacích

- napomáhá v rozvoji sociálních a praktických dovedností jedince

- nabízí vzdělávací aktivity

- pomáhá v překonávání problémů spojených s nemocí

 

Jejím cílem je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a pravidelný denní režim

 

 

Otevírací doba:

Pondělí:           10,00 - 13,00         

Úterý:               13,00 - 15,00        

Čtvrtek:             9,00 - 12,00        

 

 

Kontakt na pracovníky:

Ladislava Holečková

E-mail:     dilnast(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:          734 200 971

 

 

Sociálně terapeutická dílna Kopretina je financována z Individuálního projektu
"Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V"


      

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This