Fokus - Písek, z.ú. stejně jako jiné nestátní neziskové organizace se neobjede bez finanční, materiální či jiné podpory. Oslovila Vás činnost naší organizace či je vám blízká? Chtěli byste nás podpořit?

Nabízíme Vám zde několik možností, jak podpořit naší činnost.

 

Všem potencionálním dárcům děkujeme!!!

 

 

 

Pro jednotlivce:

  • podpořte nás materiálním darem, službou, pronájmem nebo svými nápady a podněty
  • pomozte nám jako dobrovolník
  • zakupte nějaký z výrobků Sociálního podniku Madlenka, o. p. s. (www.madlenkapisek.cz)

 

Daňové zvýhodnění fyzických osob

- zákon o daních z příjmu 586/1992 sb., § 15, odst. 1

 

Od základu daně si mohou fyzické osoby odečíst hodnotu daru,  pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst částku nejvýše do 10 % ze základu daně.

V případě Vašeho zájmu s Vámi rádi podepíšem Darovací smlouvu či Smlouvu o dobrovolné práci a budeme Vás informovat o využití Vámi darovaných prostředků a o našich aktivitách.

 

 

 

Pro firmy

  • chtete-li se stát partnerem Fokusu - Písek, o. s., kontaktujte nás. Váš dar je možné uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně. Sepíšeme s Vámi darovací smlouvu a vaši firmu budeme prezentovat na našich webových stránkách
  • dále můžete podpořit některé naše akce pro klienty a veřejnost. V tomto případě budeme vaši firmu prezentovat na webových stránkách, plakátech a letácích k jednotlivým akcím

 

Daňové zvýhodnění právnických osob

- zákon o daních z příjmu 586/1992 sb., § 20, odst. 8

 

Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu daru,  pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň 2000 Kč . V úhrnu lze odečíst částku nejvýše do 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou zřízeni za účelem podnikání.

 

 

Všechny získané prostředky budou věnovány na naši činnost v Písku, ve Strakonicích a v Sušici.

 

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This