Rok 2020


Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

Poskytovatel:                 Jihočeský kraj

 

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Období realizace:          1.1. 2020 - 31.12. 2020

Popis:

Prostřednictvím tohoto projektu budeme spolufinancovat neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek a Strakonice.
Sociální služba SR je v tomto regionu jedinečná a nezastupitelná služba pro lidi s duševním onemocněním. Je poskytována ambulantní i terénní formou metodou case management. Jsou při ní mapovány individuální přání a potřeby klientů. Dochází k jejich podpoře v samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se co nejdříve vrátili do běžného života a našli své místo ve společnosti.

 

 

Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

 

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Období realizace:          1.1. 2020 - 31.12. 2020

Popis:

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

 

 

Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

 

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Období realizace:          1.1. 2020 - 31.12. 2020

Popis:

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

 

 

Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

 

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Období realizace:          1.1. 2020 - 31.12. 2020

Popis:

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Sušice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

 

 

Projekt:                   Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním
                               onemocněním na Písecku 2020

Poskytovatel:         Město Písek

 

 

Období realizace:          1.1. 2020 - 31.12. 2020

Popis:

Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2020. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.

 

 

Projekt:                Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním 
                            onemocněním na Písecku 2020

Poskytovatel:        Město Písek

 

 

Období realizace:          1.1. 2020 - 31.12. 2020

Popis:

Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2020. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.

 

 

Projekt:                       Zlepšení poskytování sociálních služeb lidem
                                   s duševním
onemocněním na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

 

 

Období realizace:              1.1. 2020 - 31.12. 2020

Popis:

V rámci projektu bychom rádi udrželi trend neustálého zlepšování možností poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře, která bude směřována převážně do mzdových a provozních nákladů, budeme moci s těmito klienty intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce.
Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.

 

 


Rok 2019

 

Projekt:                         Supervize – cesta ke spokojenějšímu klientovi

Poskytovatel:                Nadace KONABO

 

 

Období realizace:          1.6. 2019 - 31.5. 2020

Popis:

Hlavním cílem projektu je neustálé zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na území na území Protivínska a Písecka. K tomuto cíli by projekt rád přispěl pomocí intenzivní skupinové a individuální supervize sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách poskytujících registrované sociální služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny lidem s duševním onemocněním.

 

 

Projekt:                         Podpora skupiny Slyšení hlasů.

Poskytovatel:                Nadace KONABO

 

 

Období realizace:          1.6. 2019 - 31.5. 2020

Popis:

Cílem projektu je podpora skupiny Slyšení hlasů jako bezpečného místa ke sdílení neobvyklých zkušeností jako jsou slyšení hlasů, vize, neobvyklé myšlenky aj. Jedná se o místo, kde si lidé naslouchají a vzájemně poskytují pomoc a podporu. Skupiny nabízejí lidem příležitost akceptovat svou zkušenost a žít s ní způsobem, který jim pomůže znovu nabrat sílu k životu.
Skupiny slyšení hlasů jsou založeny pevně na principu pomoci, vzájemného respektu, empatie a rovnosti. Nejedná se o léčbu ani terapii, přesto má účast ve skupinách prospěšný vliv.

 

 

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019

Poskytovatel:                 Jihočeský kraj

 

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Období realizace:          1.1. 2019 - 30.12. 2019

Popis:

Prostřednictvím tohoto projektu budeme spolufinancovat neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek a Strakonice.
Sociální služba SR je v tomto regionu jedinečná a nezastupitelná služba pro lidi s duševním onemocněním. Je poskytována ambulantní i terénní formou metodou case management. Jsou při ní mapovány individuální přání a potřeby klientů. Dochází k jejich podpoře v samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se co nejdříve vrátili do běžného života a našli své místo ve společnosti.

 

 

Projekt:                         Psychoterapie - jedna z cest k úzdravě

Poskytovatel:               Program společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco

 

 

Období realizace:          14.3. 2019 - 14.9. 2019

Popis:

Hlavním problémem, na který se projekt zaměřil, je nedostatek finančních prostředků na kvalitní a dlouhodobou psychoterapii klientům naší organizace – lidem s duševním onemocněním na Písecku, Strakonicku a Sušicku. Projekt chce umožnit co největšímu počtu klientů naší organizace absolvovat kvalitní psychoterapii pod vedením odborných terapeutů. Ta je vzhledem potřebě dlouhodobé práce a nízkým příjmům lidí s duševním onemocněním pro většinu z nich nedostupná.

 

 

Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

 

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Období realizace:          1.1. 2019 - 31.12. 2019

Popis:

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

 

 

Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

 

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Období realizace:          1.1. 2019 - 31.12. 2019

Popis:

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

 

 

Projekt:                   Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním
                             onemocněním na Písecku 2019

Poskytovatel:         Město Písek

 

 

Období realizace:          1.1. 2019 - 31.12. 2019

Popis:

Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2019. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.

 

 

Projekt:                  Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním
                            onemocněním na Písecku 2019

Poskytovatel:        Město Písek

 

 

Období realizace:          1.1. 2019 - 31.12. 2019

Popis:

Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2019. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.

 

 

Projekt:                       Zkvalitnění poskytování sociálních služeb lidem
                                 s duševním onemocněním na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

 

 

Období realizace:              1.1. 2019 - 31.12. 2019

Popis:

V rámci připravovaného projektu bychom rádi rozšířili možnosti a zlepšili kvalitu poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře, která bude směřována převážně do mzdových a provozních nákladů, budeme moci s těmito klienty intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce.
Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.

 

 


Rok 2018

 

Projekt:                         Tam kde koně pomáhají duši.

Poskytovatel:                Program společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco

 

 

Období realizace:          1.7. 2018 - 31.10. 2018

Popis:

FOKUS Písek se svými aktivitami snaží pomáhat lidem s duševním onemocněním už více než 17 let. Vedle registrovaných služeb nabízí také různé druhy terapií. Jednou z nejefektivnějších je speciální forma hipoterapie - léčebné pedagogicko – psychologické ježdění. To umožňuje prostřednictvím kontaktu s koněm navodit u klientů pozitivní změny v chování, odstranit nebo zmírnit projevy postižení, rozvíjet sociální stránku, psychomotorické schopnosti a koncentraci.

 

 

Projekt:                         Vzdělání pro PEER konzultanty poskytující sociální
                                   služby lidem s duševním onemocněním
                                   na Vodňansku

Poskytovatel:                Nadace KONABO

 

 

Období realizace:          1.7. 2018 - 30.6. 2019

Popis:

Hlavním cílem připravovaného projektu je zkvalitnění a rozšíření poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na území ORP Vodňany. Tohoto cíle bude dosaženo přesně cíleným vzděláváním zaměřeným na dva nové PEER konzultanty naší organizace pracující s klienty pocházejícími, nebo žijícími na území ORP Vodňany.

 

 

Projekt:                         Vzdělaný = profesionálnější – rozvoj vzdělávání
                                   pracovníků poskytujících sociální služby
                                   lidem s duševním onemocněním

Poskytovatel:                Nadace KONABO

 

 

Období realizace:          1.7. 2018 - 30.6. 2019

Popis:

Hlavním cílem připravovaného projektu je neustálá snaha o zlepšení poskytování sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním na území Protivínska a Písecka.
Tento cíl bychom rádi podpořili kvalitní přípravou všech sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách poskytujících přímou péči lidem s duševním onemocněním.
První část projektu je věnována specifickému kurzu potřebnému u pracovníků poskytujících odborné sociální služby této speciální cílové skupině – kurz psychiatrického minima.
V druhé části je pak, v rámci přípravy všech pracovníků našeho sdružení pracujících v přímé péči, plánována skupinová supervize. Je to nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí.

 

 

Projekt:                   Ve zdravém těle zdravá duše

Poskytovatel:         Město Písek

 

 

Období realizace:          1.2. 2018 - 31.12. 2018

Popis:

Projekt se zaměřuje na resocializaci lidí s duševním onemocněním a zvýšení povědomí o službách, které naše organizace poskytuje na Písecku. Projekt bude realizován prostřednictvím nenáročných sportovních aktivit.

 

 

Projekt:                   Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním
                             onemocněním na Písecku 2018

Poskytovatel:         Město Písek

 

 

Období realizace:          1.1. 2018 - 31.12. 2018

Popis:

Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2018. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.

 

 

Projekt:                  Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním
                            onemocněním na Písecku 2018

Poskytovatel:        Město Písek

 

 

Období realizace:          1.1. 2018 - 31.12. 2018

Popis:

Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2018. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.

 

 

Projekt:                       Zlepšení poskytování sociálních služeb lidem
                                 s duševním on
emocněním na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

 


Období realizace:              1.1. 2017 - 31.12. 2017

Popis:

V rámci připravovaného projektu bychom rádi zlepšili možnosti poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře, která bude směřována převážně do mzdových a provozních nákladů, budeme moci s těmito klienty intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce.
Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.


Rok 2017

 

Projekt:                         Semináře na téma dluhová problematika
                                   pro zdravotně znevýhodněné na Strakonicku

Poskytovatel:               ČSOB Nadační program vzdělání 2017 - Finanční gramotnost

 

 

Období realizace:          1.7. 2017 - 31.8. 2018

Popis:

Cílem projektu je snaha o zvýšení finanční gramotnosti u minimálně 40 účastníků seminářů z řad lidí se zdravotním znevýhodněním – především lidí s duševním onemocněním.

 

 

Projekt:                          Profesionální management organizace – směr k
                                   lepšímu poskytování sociálních služeb lidem
                                   s duševním onemocněním na Vodňansku

Poskytovatel:                Nadace KONABO

 

 

Období realizace:          1.8. 2017 - 31.7. 2018

Popis:

Hlavním cílem připravovaného projektu je umožnit profesní rozvoj řídícím a administrativním pracovníkům naší organizace, tak aby došlo ke zkvalitnění práce a tím i ke zvýšení profesionality poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na Vodňansku

 

 

Projekt:                           Profesionální tým – lepší sociální služby pro lidi
                                    s duševním onemocněním na Vodňansku

Poskytovatel:                Nadace KONABO

 

 

Období realizace:          1.7. 2017 - 30.6. 2018

Popis:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na území na území Protivínska, Písecka, Strakonicka a Vodňanska.
K tomuto cíli by projekt rád přispěl pomocí aktivit složených ze dvou částí.
První část je tvořena tzv. „Supervizí“ jejímž hlavním nástrojem je vytvoření prostoru pro reflexi pracovní činnosti a pracovního kontextu v bezpečném prostředí supervizního vztahu a podpora procesu učení a změny.
V druhé části by se projekt chtěl věnovat rozšíření odborných znalostí u pracovníků přímo poskytujících sociální služby lidem s duševním onemocněním. Toto rozšíření je zaměřeno na „Psychiatrické minimum“.

 

 

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017

Poskytovatel:                 Jihočeský kraj

 

 

Období realizace:          1.1. 2017 - 30.11. 2017

Popis:

Prostřednictvím tohoto projektu budeme spolufinancovat neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek a Strakonice.
Sociální služba SR je v tomto regionu jedinečná a nezastupitelná služba pro lidi s duševním onemocněním. Je poskytována ambulantní i terénní formou metodou case management. Jsou při ní mapovány individuální přání a potřeby klientů. Dochází k jejich podpoře v samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se co nejdříve vrátili do běžného života a našli své místo ve společnosti.

 

 

Projekt:                   Je ti smutno na duši??...

Poskytovatel:         Město Písek - záštita starostky

 

 

Období realizace:          1.4. 2017 - 30.11. 2017

Popis:

Připravovaný projekt by se měl zaměřit na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a zvýšení povědomí o službách, které poskytuje naše organizace na Písecku.

Připravovaný projekt by se chtěl pokusit, pomocí řízené mediální kampaně (složené ze série článků, inzerátů a plakátů v lokálních médiích, léčebných zařízeních MHD nebo knihovně popisujících naše služby a problematiku lidí s duševním onemocněním) o zlepšení vnímání této cílové skupiny a zkvalitnění obrazu naší organizace na venek.
 

 

Projekt:                   Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním
                             onemocněním na Písecku 2017

Poskytovatel:         Město Písek

 

 

Období realizace:          1.1. 2017 - 31.12. 2017

Popis:

Cílem projektu je podpora činnosti registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2017. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.

 

 

Projekt:                  Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním
                            onemocněním na Písecku 2017

Poskytovatel:        Město Písek

 

 

Období realizace:          1.1. 2017 - 31.12. 2017

Popis:

Cílem projektu je podpora činnosti registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2017. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.

 

 

Projekt:                       Rozšíření možností poskytování sociálních služeb
                                 lidem s duševním onemocněním
                                 na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

 

Období realizace:              1.1. 2017 - 31.12. 2017

Popis:

V rámci připravovaného projektu bychom rádi rozšířili možnosti a zlepšili kvalitu poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře, která bude směřována převážně do mzdových a provozních nákladů, budeme moci s těmito klienty intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce.
Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.

 

 


Rok 2016

 

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2016

Poskytovatel:                 Jihočeský kraj

 

 

Období realizace:          1.1. 2016 - 30.11. 2016

Popis:

Prostřednictvím tohoto projektu je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území bývalých okresů Písek a Strakonice.
Sociální služba SR je v těchto regionech jedinečná a nezastupitelná služba pro lidi s duševním onemocněním. Je poskytována ambulantní i terénní formou metodou case management. Jsou při ní mapovány individuální přání a potřeby klientů. Dochází k jejich podpoře v samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se co nejdříve vrátili do běžného života a našli své místo ve společnosti.

 

 

Individuální projekt:     Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji
                                    2016 - 2019

Poskytovatel:                 Plzeňský kraj

 

   

 

Období realizace:          1.7. 2016 - 31.12. 2018

Popis:

Podpora poskytování sociální služby sociálně terapeutická dílna v Sušici, jejímž prostřednictvím dochází k začlenění osob z cílové skupiny lidí s duševním onemocněním do společnosti a jejich uplatnění na běžném trhu práce a zárověň předcházení sociálnímu vyloučení těchto osob. Podpora v rámci tohoto programu se vztahuje pouze na základní činnosti poskytované v rámci příslušného druhu sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen základní činnosti sociálních služeb).

Cíl služby:

  • Podpora osob s duševním onemocněním v integraci do života společnosti prostřednictvím simulace pracovního procesu.
  • Vytvoření stabilního, akceptujícího, spolupracujícího a vstřícného zázemí a prostředí.
  • Možnost nabídnutí prostoru pro sdílení nejen pracovních zkušeností, podpora v samostatnosti a soběstačnosti, aktivizace uživatele, nácvik praktických dovedností, zlepšování komunikačních dovedností a pravidelný denní režim.
  • Účast na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách, smysluplné využití volného času.

Služba je poskytována ambulantní formou.

 

 

Projekt:                         Supervize – cesta ke kvalitnějšímu poskytování
                                     sociálních služeb lidem s duševním onemocněním

Poskytovatel:                 Nadace KONABO

 

 

Období realizace:          1.7. 2016 - 30.6. 2017

Popis:

Hlavním cílem připravovaného projektu je snaha o poskytování co nejkvalitnějších a profesionálních sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním na území Protivínska, Písecka a Strakonicka.
Tento cíl bychom rádi podpořili kvalitní přípravou všech sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách poskytujících přímou péči lidem s duševním onemocněním.
V rámci přípravy všech pracovníků našeho sdružení pracujících v přímé péči je plánována mimo jiné také skupinová i individuální supervize.

 

 

Individuální projekt:     Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV

Poskytovatel:                 Jihočeský kraj


      


Období realizace:          1.4. 2016 - 31.12. 2018

Popis:

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby sociálně terapeutická dílna v Písku a ve Strakonicích. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením z cílové skupiny lidí s duševním onemocněním, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu s přípravou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

 

 

Projekt:                        Zabezpečení dostupnosti sociálních služeb
                                    pro osoby s duševním onemocněním s trvalým
                                    pobytem na území města Vodňany

Poskytovatel:                 Město Vodňany

 

 

Období realizace:          1.1. 2016 - 31.12. 2016

Popis:

V rámci připravovaného projektu bychom rádi rozšířili možnosti a zlepšili kvalitu poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře, která bude směřována převážně do mzdových a provozních nákladů, budeme moci s těmito klienty intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce.
Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.

 

 

Projekt:                        Týdny pro duševní zdraví v Písku 2016

Poskytovatel:                 Město Písek

 

 

Období realizace:          1.10. 2016 - 30.10. 2016

Popis:

V roce 2016 proběhnou TDZ v Písku v průběhu celého měsíce říjen. Tento měsíc se uskuteční výstava výrobků a obrazů klientů naší sociálně terapeutické dílny v prostorách Městské knihovny v Písku. V týdnu od 3. října do 7. října 2016 budou konat další aktivity, jako jsou malý turnaj v pétanque, přednáška na téma udržení si duševního zdraví, promítání filmu s tématikou duševního onemocnění v klubovně Městské knihovny v Písku a ukázky canisterapie a arteterapie.

 

 

Projekt:                            Podpora sociálně terpeutické dílny  pro lidi s
                                     duševním onemocněním na písecku.

Poskytovatel:                 Město Písek

 

 

Období realizace:          1.1. 2016 - 31.12. 2016

Popis:

Cílem projektu je podpora činnosti registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.

 

 

Projekt:                         Správná terapie - cesta ke zdraví

Poskytovatel:                 Jihočeský kraj

 

 

Období realizace:          1.10. 2015 - 30.9. 2016

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit pro klienty našeho sdružení kvalitní a vyškolené terapeuty, kteří se svou činností budou snažit zmírnit, případně odstranit příznaky nemoci. Budou usilovat o rozvoj klientovy osobnosti. Budou klienty podporovat v krizových situacích, pomáhat jim při adaptaci na nové podmínky. Naši klienti si vzhledem ke svému duševnímu onemocnění nejsou schopni zajistit služby takovýchto terapeutů sami.
Naši klienti se po absolvování léčby v pobytovém zařízení potýkají s velkými změnami ve svém životě, se kterými si neumějí poradit. Z tohoto důvodu je pro ně pomoc specializovaných terapeutů velikým přínosem. Činnost všech terapeutů pak navíc zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu a zlepšuje interakci klienta s okolím.

 

 

Projekt:                         Týdny pro duševní zdraví aneb Zahradní
                                    slavnost ve Strakonicích 2016

Poskytovatel:                Nadace KONABO

 

 

Období realizace:         1.5. 2016 - 30.9.2016

Popis:

Nejdůležitější myšlenkou celého projektu je snaha o co největší přiblížení aktivit našeho sdružení a všech jeho klientů většinové společnosti. Neustálou snahou o zlepšení informovanosti o duševním onemocnění chceme také dosáhnout zlepšení případné stigmatizace tohoto závažného hendikepu. Rok od roku se snažíme neustále obsah Týdnů pro duševní zdraví zpestřovat a rozšiřovat tak, aby bylo osloveno co možná nejširší spektrum obyvatel Strakonicka.

 

 


Rok 2015

 

Příspěvku na sociální účely

Poskytovatel               město Písek

 

 

Popis:

Projekt se zaměřil na podporu specifické části registrované sociální služby sociálně tarapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku - a to "denní činnosti".

V rámci této části se jedná o pořízení nového vybavení STD. Jsou to nástroje a materiál pro vytváření linorytů, pájku na vypalování do dřeva a kůže, nářadí na zpracování drátěné techniky a textilní materiál.

 

 

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2015

Poskytovatel               Jihočeský kraj

 

 

Období realizace:             1.1. 2015 - 30.11.2015

Popis:

Cílem tohoto projektu je podpora registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace na území bývalých okresů Písek a Strakonice. Příspěvek na podporu našich služeb výrazně pomůže jejich bezproblémovému poskytování a přispěje ke zlepšení životní situace i zdravotního stavu mnohých našich klientů. Umožní opětovné rozšíření poskytování těchto služeb do původní podoby.

 

 

Projekt:                           Sociálně terapeutická dílna pro lidi
                                      s duševním onemocněním v Sušici

Poskytovatel:                  Plzeňský kraj

 

 

Období realizace:             1.1. 2015 - 31.12.2015

Popis:

Hlavním cílem projektu je postupný a rozvoj provozu a zvyšování kvality poskytování registrované sociální služby sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním v Sušické pobočce našeho sdružení.
Souvisejícím cílem projektu je podpora klientů s duševním onemocněním na území ORP Sušice v aktivní integraci do společnosti a v činnostech směřujících k uplatnění se na trhu práce za pomoci rozšíření jejich znalostí a dovedností pod vedením odborně vyškolených sociálních pracovníků.
Dalším cílem je také osvěta veřejnosti v oblasti duševního zdraví a nemoci, destigmatizace duševního onemocnění a snižování její tabuizace.

 

 

Grantový projekt:                   Když terapie pomáhá

Poskytovatel:                           Jihočeský kraj

 

 

Období realizace:              1.10. 2014 - 30.9.2015

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit pro klienty našeho sdružení kvalitní a vyškolené terapeuty, kteří se svou činností budou snažit zmírnit, případně odstranit příznaky nemoci. Budou usilovat o rozvoj klientovy osobnosti. Budou klienty podporovat v krizových situacích, pomáhat jim při adaptaci na nové podmínky. Naši klienti se po absolvování léčby v pobytovém zařízení potýkají s velkými změnami ve svém životě, se kterými si neumějí poradit. Z tohoto důvodu je pro ně pomoc specializovaných terapeutů velikým přínosem. Hiporehabilitace pak zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu a zlepšuje interakci klienta s okolím.

 

 

Individuální projekt:            Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III

Poskytovatel:                          Jihočeský kraj (financováno z OP LZZ)

 

 

Období realizace:                 1. ledna 2015 - 30. září 2015

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění dostupnosti sociální služby Sociálně terapeutická dílna v Písku a ve Strakonicích. Hlavním posláním Sociálně terapeutické dílny je nacvičovat a upevňovat motorické, psychické, sociální a pracovní schopnosti, podporovat vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Pravidelný režim a pracovní činnost přispívá ke stabilizaci zdravotního stavu uživatele. Důležitým aspektem je zvládnutí pravidelné docházky udržení pracovního tempa a zodpovědnost za práci.

V sociálně terapeutické dílně dochází k osvojování různých rukodělných technik:

• keramika
• ruční šití
• filcování
• malba na textil
• korálkování
• tkaní na tkalcovském stavu
• pletení z ovčí vlny
• šití na šicím stroji
• tvorba s fimo hmotou
• pletení z pedigu a další

 

 

Projekt:                               Týdny pro duševní zdraví aneb Zahradní
                                        slavnost ve Strakonicích 2015

Poskytovatel:                     Nadace KONABO

 

 

Období realizace:              1.4. 2015 - 30.9.2015

Popis:

Hlavním cílem celé akce je co nejvíce přiblížit problematiku duševního onemocnění široké veřejnosti, pomoci její destigmatizaci a šíření osvěty o něm.


Pomocí maximálního otevření se příchozím a sdílením co nejpřesnějších informací na profesionální úrovni by se také měla problematika duševního onemocnění stát postupně veřejně známou a uznávanou.

 

 


Rok 2014

 

Projekt:                               Rozvoj kapacit NO poskytující soc. služby
                                        pro osoby duševně nemocné na Vodňansku
                                        za pomoci zvýšení odbornosti svých pracovníků.

Poskytovatel:                     Nadace KONABO

 

 

Období realizace:              1.10. 2014 - 30.9.2015

Popis:

Hlavním cílem připravovaného projektu je zkvalitnění a rozšíření poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na území ORP Vodňany.

 

Tohoto cíle bude dosaženo přesně cíleným vzděláváním zaměřeným na pracovníky našeho sdružení pracující s klienty pocházejícími, nebo žijícími na území ORP Vodňany.

 

 

Projekt:                                Dovybavení STD pro lidi s duševním
                                         onemocněním v Sušici

Poskytovatel:                      Nadace PRECIOSA

 

Období realizace:               1.9. 2014 - 31.8.2015

Popis:

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšíření možností a zkvalitnění služeb Sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním v Sušici.
 

Souvisejícím cílem projektu je zvýšení podpory klientů s duševním onemocněním na území ORP Sušice v integraci do společnosti a v aktivitách směřujících k uplatnění na trhu práce za pomoci rozšíření jejich dovedností pod vedením odborně vyškolených sociálních pracovníků.
 

Dalším cílem je také osvěta veřejnosti v oblasti duševního zdraví a nemoci, destigmatizace duševního onemocnění a snižování její tabuizace.
 

Těchto cílů bude dosaženo za pomoci dovybavení prostor STD vhodným nábytkem a vybraným materiálem tak aby mohla být plně využita jako profesionální sociální služba.

 

 

Projekt:                                Dovybavení prostor nové Sociálně terapeutické
                                         dílny pro lidi s duševním onemocněním v Sušici

Poskytovatel:                      Nadace BONA

 

 

Období realizace:               1.6. 2014 - 31.12.2014

Popis:

Hlavní cílem připravovaného projektu je dovybavení prostor nově otevřených prostor Sociálně terapeutické dílny v Sušické pobočce našeho sdružení poskytujícího sociální služby lidem s duševním.

Díky nově vybaveným prostorům STD budou moci využívat sociální služby našeho sdružení větší počet klientů. Jejich účast na těchto aktivitách se postupně promítne do zvýšení kvality jejich života a zlepšení jejich zdravotního stavu.

 

 

Projekt:                                     Hiporehabilitace, ta nejlepší terapie pro klienty
                                         s duševním
onemocněním

Poskytovatel:                      Nadace BONA

 

 

Období realizace:                1.6. 2014 - 31.12.2014

Popis:

Hlavním cílem projektu je umožnit lidem s duševním onemocněním zúčastnit se přínosného terapeutického programu hiporehabilitace. Ideálně se bude jednat o 2x 13 terapeutických setkání pro 3 klienty na ranči IXION a 5 klientů na farmě Mefisto.

 

Dílčí cíle:

  1. Realizace 26 terapeutických setkání pro celkem 8 klientů, celkem se uskuteční 104 terapeutických jednotek
  2. Léčebný kontakt člověka s koněm
  3. Zprostředkování kontaktu s novým prostředím, seznámení s novými lidmi, rozvíjení komunikace, naučení se novým dovednostem

 

 

Projekt:                                      Sociálně terapeutická dílna pro lidi s

                                              duševním onemocněním v Sušici

Poskytovatel:                            Plzeňský kraj

 

 

Období realizace:                          1.1. 2014 - 31.12.2014

Popis:

Hlavním cílem projektu je udržení provozu nově registrované sociální služby sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním v Sušické pobočce našeho sdružení. Zajistí se tím pokrytí doposud opomíjeného území ORP Sušice žádanou sociální službou.
Souvisejícím cílem projektu je zvýšení podpory klientů s duševním onemocněním na území ORP Sušice v integraci do společnosti a v aktivitách směřujících k uplatnění na trhu práce za pomoci rozšíření jejich dovedností pod vedením odborně vyškolených sociálních pracovníků.
Dalším cílem je také osvěta veřejnosti v oblasti duševního zdraví a nemoci, destigmatizace duševního onemocnění a snižování její tabuizace.

 

 

Projekt:                                       Sociální rehabilitace – podaná ruka k lepšímu

                                               životu

Poskytovatel:                             Nadace Charty 77 - Konto Bariery

 

 

Období realizace:                     1.4. 2014 - 31.12.2014

Popis:

Získané finanční prostředky budou primárně využity na pokrytí mzdových nákladů dvou polovičních úvazků sociálních pracovníků zabezpečujících poskytování registrované sociální služby Sociální rehabilitace na území ORP Písek a Strakonice. Přibližně 10% rozpočtu pak bude směřovat na drobné výdaje jako je cestovné, spotřební materiál, poštovné, atd. Díky těmto prostředkům budeme moci zachovat tuto službu v nezměněné podobě a rozsahu.

 

 

Grantový projekt:                    Terapie - důležitá cesta ke zdraví

Poskytovatel:                           Jihočeský kraj

 

 

Období realizace:                     1.10. 2013 - 30.9.2014

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit pro klienty našeho sdružení kvalitní a vyškolené terapeuty, kteří se svou činností budou snažit zmírnit, případně odstranit příznaky nemoci. Budou se snažit rozvíjet klientovu osobnost. Budou klienta podporovat v krizových situacích, pomáhat jim při adaptaci na nové podmínky. Naši klienti se po absolvování léčby v pobytovém zařízení potýkají s velkými změnami ve svém životě, se kterými si neumějí poradit. Z tohoto důvodu je pro ně pomoc psychoterapeuta velikým přínosem. Hiporehabilitace pak zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu a zlepšuje interakci klienta s okolím.

 

 

Grantový projekt:                    Terénní sociální rehabilitace pomáhá duševně

                                              nemocným

Poskytovatel:                           Jihočeský kraj

 

 

Období realizace:                     1.1. 2014 - 30.11.2014

Popis:

Hlavním cílem je zlepšení dostupnosti a zajištění kvality terénní sociální rehabilitace u lidí s duševním onemocněním na Písecku a Strakonicku. Terénní služba zohledňuje individuální potřeby jednotlivých klientů. Na Písecku a Strakonicku se jedná o lokálně jedinečnou a nenahraditelnou registrovanou sociální službu, která podporuje lidi s duševním onemocněním. Dalším naším záměrem je rozvoj této služby v daných regionech, další zlepšování její kvality a dostupnosti.

 

 

 


Rok 2013

 

Projekt:                                Nová kuchyň v STD Kopretina ve Strakonicích

Poskytovatel:                      KONABO, Zdravé město Strakonice

 

            

 

Období realizace:          1. července 2013 - 30. června 2014

Popis:

Hlavním cílem připravovaného projektu je možnost rozšíření znalostí a dovedností klientů naší sociálně terapeutické dílny Kopretina ve Strakonicích (jako lidí s duševním onemocněním) o aktivity vaření a pečení spojené s dalším zlepšováním jejich sociokulturních a finančních znalostí.
Veškeré činnosti budou probíhat pod dohledem proškolených sociálních pracovníků.
Díky nově vybavené součásti STD bude moci využívat sociální služby našeho sdružení větší počet klientů. Jejich účast na těchto aktivitách se postupně promítne do zvýšení kvality jejich života a zlepšení jejich zdravotního stavu.

 

 

Grantový projekt:              Terapie pomáhá duševně nemocným

Poskytovatel:                     Jihočeský kraj

 

 

Období realizace: únor 2013 – září 2013

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit pro klienty našeho sdružení kvalitní a vyškolené terapeuty, kteří se svou činností snaží zmírnit, případně odstranit příznaky nemoci. Dále se snaží rozvíjet klientovu osobnost. Podporují klienty v krizových situacích, pomáhají jim při adaptaci na nové podmínky. Naši klienti se po absolvování léčby v pobytovém zařízení potýkají s velkými změnami ve svém životě, se kterými si neumějí poradit. Z tohoto důvodu je pro ně pomoc různých odborných terapií velikým přínosem. Například hiporehabilitace zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu a zlepšuje interakci klienta s okolím.

 

 

Grantový projekt:              Terénní sociální službou pro lepší duševní zdraví

Poskytovatel:                     Jihočeský kraj

 

 

Období realizace: leden 2013 – prosinec 2013

Popis:

Hlavním cílem je podpora aktivit, které směřují ke zlepšení dostupnosti a zajištění kvality terénní sociální rehabilitace u duševně nemocných lidí na Písecku a Strakonicku. Terénní služba zohledňuje individuální potřeby jednotlivých uživatelů. Na Písecku a Strakonicku se jedná o jedinečnou a nenahraditelnou registrovanou sociální službu, která podporuje duševně nemocné.

 

 

Individuální projekt:            Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II

Poskytovatel:                       Jihočeský kraj (financováno z OP LZZ)

 

 

Období realizace:                  1.  dubna 2013 - 31. prosince 2014

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění dostupnosti sociální služby Sociálně terapeutická dílna v Písku a ve Strakonicích. Hlavním posláním Sociálně terapeutické dílny je nacvičovat a upevňovat motorické, psychické, sociální a pracovní schopnosti, podporovat vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Pravidelný režim a pracovní činnost přispívá ke stabilizaci zdravotního stavu uživatele. Důležitým aspektem je zvládnutí pravidelné docházky udržení pracovního tempa a zodpovědnost za práci.

V sociálně terapeutické dílně dochází k osvojování různých rukodělných technik:

• keramika
• ruční šití
• filcování
• malba na textil
• korálkování
• tkaní na tkalcovském stavu
• pletení z ovčí vlny
• šití na šicím stroji
• tvorba s fimo hmotou
• pletení z pedigu a další

 

 

 


Rok 2012

 

 

Projekt:                                Vzděláním za kvalitou!  

Poskytovatel:                KONABO, Zdravé město Strakonice

 

            

       

Období realizace:          15. června 2012 - 31. května 2013

Popis:

Hlavním cílem připravovaného projektu je rozšiřování kvalifikace pracovníků občanského sdružení Fokus – Písek (pobočka Strakonice)a následná podpora těchto pracovníků. Zaměstnancům se tak dostane možnost účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti. Tímto krokem dosáhneme zkvalitnění sociálních služeb a sociální práce (udržení vysoké kvality sociálních služeb a sociální práce s danou cílovou skupinou).
Potřebou naší organizace je mít profesionální a kvalifikované pracovníky s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním. Zároveň se snažíme umožnit našim zaměstnancům pravidelné vzdělávání v daném oboru, konference a supervize. Ve vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pevně respektujeme Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Občanské sdružení Fokus – Písek, o. s. má v současné době 4 administrativní pracovníky a 4 pracovníky v projektu budou zapojeni všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci v pobočce ve Strakonicích. Obsahem projektu budou akreditovaná školení pro jednotlivé pracovníky Fokusu – Písek, o. s (pobočka Strakonice)

 

"Projekt byl podpořen ze společného grantu Komunitní nadace Blanicko - Otavské a Zdravého města Strakonice"

 

 

Projekt:                                  Rozšíření možností STD Kopretina  

Příspěvkový program:        Podpora sociálních služeb

Poskytovatel:                       Jihočeský kraj

 

 

Období realizace:                 5.  června  2012 - 31. prosince 2012

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je pomoc a podpora osobám s duševním onemocněním v integraci do života společnosti prostřednictvím simulace pracovního procesu. Dalším cílem je osvěta veřejnosti v oblasti duševního zdraví a nemoci, destigmatizace duševního onemocnění a snižování její tabuizace. K těmto cílům chceme dospět díky zintenzivnění práce s klienty a jejich rodinnými příslušníky a rozšířením možností STD o nové kreativní techniky, napomáhající klientům ve snadnějším návratu do běžného života. V současné době není v okrese Strakonice jiná STD přístupná cílové skupině osob s duševním onemocněním z řad veřejnosti. Od počátku provozu STD projevují její uživatelé zájem o různé rukodělné techniky. Aktuálně nabízí STD možnost práce s hlínou, vlnou, pedigem, modelovací hmotou fimo, malování temperou a další. Z průzkumu mezi klienty STD vyplynulo, že by se chtěli věnovat výrobě svíček, mýdel, ručního papíru. Právě výuka těchto nových technik je hlavní součástí tohoto projektu.   

 

 

 


Rok 2011

 

 

Individuální projekt:         Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

Poskytovatel:                    Jihočeský kraj (financováno z OP LZZ)

 

 

Období realizace:              1.  listopadu 2011 - 30. června 2012

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění dostupnosti sociální služby Sociálně terapeutická dílna ve Strakonicích. Hlavním posláním Sociálně terapeutické dílny je nacvičovat a upevňovat motorické, psychické, sociální a pracovní schopnosti, podporovat vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Pravidelný režim a pracovní činnost přispívá ke stabilizaci zdravotního stavu uživatele. Důležitým aspektem je zvládnutí pravidelné docházky udržení pracovního tempa a zodpovědnost za práci.
V sociálně terapeutické dílně dochází k osvojování různých rukodělných technik:
• ruční šití
• filcování
• malba na textil
• korálkování
• tkaní na tkalcovském stavu
• pletení z ovčí vlny
• šití na šicím stroji
• tvorba s fimo hmotou
• pletení z pedigu a další

 

 

Individuální projekt:         Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

Poskytovatel:                     Jihočeský kraj (financováno z OP LZZ)

 

 

Období realizace:                1.  října 2011 - 30. června 2012

Popis:

Hlavním cílem tohoto individuálního projektu je zajištění sociální služby Sociální rehabilitace a její dostupnosti v okrese Strakonice a Písek.

Centrum denních služeb nabízí smysluplné využití volného času, umožňuje vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí s podobnými životními situacemi. Cílem je pomoc při překonávání problémů v životě, pomoc při adaptování se na novou životní situaci a začlenění se zpět do společnosti. S každým klientem je sestaven individuální plán, v němž si klient vytyčuje cíle. Tomuto individuálnímu plánu je podřízena příprava programu ambulantního centra.
Aktivity v ambulantním centru:

• Sociální poradenství
• Vzdělávací a aktivizační činnosti
• Klub Pohoda
• Klub Vařečka
• Arteterapie
• Zpěvohrátky
• Terapie

 

Terénní sociální rehabilitace se poskytuje v přirozeném prostředí klienta. Cílem této služby je posilovat samostatnost lidí s duševním onemocněním, podporovat je při zvládání běžných životních situací. Může jít o krátkodobou krizi nebo dlouhodobou podporu. Služba se poskytuje individuálně, její intenzita se přizpůsobuje potřebám jednotlivých uživatelů. Jde o sociální poradenství a konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami.

 

 

Projekt:                Jak se dostat ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem

                          s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce

Poskytovatel:     MPSV - OP LZZ - ESF

 

 

Období realizace:                    1. září 2011 - 31. srpna 2013

Popis:

Cílem projektu je motivace účastníků k aktivnějšímu přístupu při hledání a získávání zaměstnání. Cíle projektu bude dosaženo za pomoci komplexního programu zaměstnanosti, který je složen z těchto navzájem propojených částí:

• Diagnosticko-stimulační aktivity
• Ergodiagnostika
• Využití výpočetní techniky v praxi
• Odborné vzdělávací kurzy
• Konzultačně poradenské aktivity
• Klubová setkávání a volnočasové aktivity
• Asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání
• Zřízení a podpora nových pracovních míst

 

Do projektu vstoupí minimálně 15 účastníků z okresů Písek, Strakonice, Tábor a České Budějovice. Po absolvování diagnosticko-stimulační aktivity a ergodiagnostiky bude, na základě projeveného zájmu, vybráno 12 účastníků, kteří projdou vzdělávacími aktivitami, a bude jim nabídnuto vyhledávání zaměstnání nebo budou umístěni na 4 podpořená nová pracovní místa navazující na vzdělávací aktivity

Cílovou skupinou jsou klienti jednotlivých sdružení na okresech Písek, Tábor, České Budějovice a jejich poboček ve Strakonicích a Českém Krumlově jako OZP ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené.

Podrobné informace o projektu najdete zde.

 

 

Projekt:                    Uměním vstříc zdravější budoucnosti

Poskytovatel:          Nadace OKD

 

 

Období realizace:          1. srpna 2011 - 31. července 2012

Popis:

Obsahem tohoto projektu je rozšíření možnosti začlenění osob s duševním onemocněním do nového aktivizačního programu. Tímto je zřízení nové Hrnčířské a keramické dílny na pobočce ve Strakonicích. Dílna zprostředkuje zapojení většího počtu klientů do aktivit naší organizace a tím jim umožní vzájemné sdílení svých zkušeností z každodenního života. Díky nově nabytým zkušenostem je připraví na kvalitnější a rychlejší návrat do života běžné společnosti.

 

 

Projekt:                   Rozvoj kapacit občanského sdružení Fokus - Písek

                           jako nenahraditelné služby pro osoby s duševním 

                           onemocněním na Strakonicku

Poskytovatel:       Nadace KONABO

 

          

 

Období realizace:           1. července 2011 - 30. dubna 2012

Popis:

Základní myšlenkou projektu je možnost rozšíření kapacit a zviditelnění Strakonické pobočky občanského sdružení Fokus - Písek. Toto rozšíření sebou však přináší potřebu kvalitní a odborné přípravy a dalšího profesního vzdělávání jeho pracovníků. Dále také obnáší investice do aktualizace internetové a tištěné prezentace sdružení (webové stránky, výroční zpráva).

Hlavní aktivitou projektu by mělo být specifické profesní vzdělávání určené pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (pravidelné supervize pro pomáhající profese, samostudium odborné literatury). Dále také povinné další profesní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro rok 2011 a 2012.

 

"Projekt byl podpořen ze společného grantu Komunitní nadace Blanicko - Otavské a Zdravého města Strakonice"

 

 

Projekt:                   Provoz ambulantního centra

Poskytovatel:      Nadace Charty 77 - konto Bariéry

 

 

Období realizace:           od 1. července 2011 do 31. prosince 2011

Popis:

Primární cílem projektu je znovuobnovit každodenní provoz Ambulantního centra tak, jak byli klienti v předchozích letech zvyklí. Dalším souvisejícím cílem je zlepšení zdravotního stavu a psychické pohody klientů sdružení díky nastolení předchozího pravidelného režimu Centra denních služeb.

 

 

Projekt:                Terénní sociální služba pro lidi s duševním

                           onemocněním

Poskytovatel:      Jihočeský kraj

 

 

Grantový program:          Podpora terénních sociálních služeb v Jihočeském kraji

Období realizace:            2. května 2011 - 30. listopadu 2011

Popis:

Cílovou skupinou projektu jsou klienti jednotlivých poboček našeho sdružení na Písecku a Strakonicku jako OZP ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené. Hlavním cílem projektu je dlouhodobá individuální podpora lidí s duševním onemocněním v integraci do života společnosti a ve zvládání projevů nemoci tak, aby i nadále mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Tohoto cíle se projekt snaží dosahovat prostřednictvím služeb sociální rehabilitace terénní formou. Služby budou zahrnovat následující aktivity: Sepsání dohody o spolupráci, diagnostiku klientovy životní situace a stanovení cílů v rehabilitačním plánu, poradenství, doprovod na úřady, k lékařům, nákupy, nácvik a zprostředkování dalších návazných služeb. Potencionální klienti jsou kontaktování přes odborné lékaře, léčebnu a ostatní poskytovatele. Fokus - Písek, o. s. navázalo užší spolupráci s místní psychiatrickou léčebnou a bude poskytovat terénní formu pacientům během hospitalizace, ale i po jejím ukončení.

 

 

Projekt:                  Terapií k lepšímu duševnímu zdraví

Poskytovatel:        Jihočeský kraj

 

 

Grantový program:        Podpora služeb nedef. v zákoně O sociálních službách 108/2006 Sb.

Období realizace:           2. května 2011 - 30. listopadu 2011

Popis:

Předkladatelem tohoto projektu je Fokus - Písek, o. s., které poskytuje sociální rehabilitaci a má bohaté zkušenosti s integrací osob s duševním onemocněním do běžného života. Napomáhá jim zkvalitnit jejich život a překonávat problémy spojené s jejich nemocí. Tento projekt vznikl na základě potřeby kvalitnější a rozmanitější práce s klienty našeho sdružení jako OZP ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené. Umožní jeho účastníkům poznat nové možnost a napomůže ve stabilizaci a smířením se s jejich zdravotním stavem.

Hlavním cílem tohoto projektu je zajistit pro naše klienty kvalitního a vyškoleného terapeuta, který se svou činností bude snažit:
• zmírnit, případně odstranit mírné příznaky nemoci
• bude se snažit rozvíjet klientovu osobnost
• bude klienta podporovat v krizových situacích
• bude pomáhat při adaptaci na nové podmínky
Naši klienti po absolvování léčby v pobytovém zařízení se potýkají s velkými změnami ve svém životě, se kterými si neumějí poradit. Z tohoto důvodu je pro ně pomoc psychoterapeuta velikým přínosem.

 

 

Individuální projekt:         Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

Poskytovatel:                       Jihočeský kraj (financováno z OP LZZ)

 

 

Období realizace:                     1.  února 2011 - 30. června 2012

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění dostupnosti sociální služby Sociálně terapeutická dílna v Písku. Hlavním posláním Sociálně terapeutické dílny je nacvičovat a upevňovat motorické, psychické, sociální a pracovní schopnosti, podporovat vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Pravidelný režim a pracovní činnost přispívá ke stabilizaci zdravotního stavu uživatele. Důležitým aspektem je zvládnutí pravidelné docházky udržení pracovního tempa a zodpovědnost za práci.
V sociálně terapeutické dílně dochází k osvojování různých rukodělných technik:
• ruční šití
• filcování
• malba na textil
• korálkování
• tkaní na tkalcovském stavu
• pletení z ovčí vlny
• šití na šicím stroji
• tvorba s fimo hmotou
• pletení z pedigu a další

 

 

Projekt:                    Hudbou vstříc duševnímu zdraví

Poskytovatel:        Ministerstvo kultury

 

 

Období realizace:            leden 2011 - prosinec 2011

Popis:

Hlavním záměrem projektu je nabídnou lidem s duševním onemocněním v Písku a ve Strakonicích možnost navštěvovat volnočasovou aktivitu " Zpěvohrátky" v rámci Centra denních služeb Fokusu. Tato aktivita spočívá v pravidelných setkáváních skupiny lidí s duševním onemocněním, během kterých hrají na hudební nástroje, zpívají a poslouchají hudbu. Dalším cílem je působit hudbou příznivě na duševní stav jedince a skupiny. Hudba může vést k prožitku radosti, snižování úzkosti a napětí.

 

 

Projekt:                    Uměním vstříc duševnímu zdraví

Poskytovatel:         Ministerstvo kultury

 

 

Období realizace:          leden 2011 - prosinec 2011

Popis:                            

Cílem projektu je pravidelně poskytovat skupinovou arteterapii lidem s duševním onemocněním - klientům Fokusu v Písku a ve Strakonicích. Zároveň dle zájmu klientů nabízet individuální arteterapeutická setkání pod vedením arteterapeutky, která absolvovala výcvik. Arteterapie je dle našich předchozích zkušeností významným doplněním sociálních služeb pro duševně nemocné. Podporuje sebe porozumění, sebevědomí, uvolnění, prožitek radosti a překonávání problémů spojených s nemocí. Pravidelnost a dlouhodobost aktivit přispívá k vzájemnému poznání a posilování vazeb v rámci skupiny, k podpoře pravidelného denního řádu lidí s duševním onemocněním. Přínosem arteterapie pro klienty je dále rozšíření obzorů, plnohodnotné strávení volného času, možnost vyjádřit své vnitřní pocity. Léčebný efekt je spatřován již v samotné tvůrčí činnosti. Dílo může o tvůrci mnoho vypovídat, je podporována kreativita a spontánnost.

 

 

 


Rok 2010

 

 

Projekt:                  Terapeutická dílna Madlenka pro lidi s duševním

                            onemocněním

Poskytovatel:        Nadační fond GSK

 

 

Období realizace:          1. července 2010 - 30. června 2012

Popis:

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora lidí s duševním onemocněním v integraci do života společnosti a v přípravě na uplatnění na trhu práce. Tohoto cíle se naše občanské sdružení snaží dosáhnout dlouhodobým zapojením klientů do pravidelných aktivit sociálně terapeutické dílny. Terapeutická dílna spočívá v pravidelných setkáváních klientů v sociálně terapeutické dílně v Písku.

 

 

Projekt:                               Most do budoucnosti

Poskytovatel:                     MPSV - OP LZZ - ESF

 

 

Období realizace:                      1. února 2010 - 31. října 2011

Popis:

Předkladatelem projektu je Fokus Písek, který působí v sociální oblasti a má bohaté zkušenosti s integrací osob s duševním onemocněním do běžného života. Napomáhá jim zkvalitnit jejich život a překonávat problémy spojené s jejich nemocí. Partnery projektu jsou Fokus České Budějovice a Fokus Tábor.

Klienti těchto sdružení žijí většinou uzavřeni před okolím a setkávají se pouze na terapiích a sezeních. Projekt by chtěl přispět k jejich opětovnému zařazení do běžného života pomocí komplexu bilančně motivačních, diagnostických, vzdělávacích, poradenských a doprovodných aktivit završených integrací na trh práce. Tato integrace bude probíhat pomocí vyhledávání zaměstnání, nebo nově vytvářenými pracovními místy.

Cílovou skupinou projektu jsou klienti jednotlivých sdružení na okresech PI, TA, CB jako OZP ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené.

Cílem projektu je motivace klientů k aktivnějšímu přístupu při hledání a získání zaměstnání pro co největší počet z nich.

Další informace o projektu "Most do budoucnosti" najdete zde.

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This