Tato služba je poskytována v prostorách organizace.
Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami


Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.

 

Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta.

Každý klient má určeného svého klíčového pracovníka, se kterým mapuje jeho individuální přání a potřeby, navazuje dlouhodobý vztah a podporuje klienta v samostatnosti a soběstačnosti.

Případové vedení klade důraz na podporu sociální sítě klienta – zejména zapojení rodiny a blízkého okolí.


Služba obsahuje:

 

  • Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace

- cílem je zjistit, zda služba odpovídá svým obsahem potřebám a požadavkům potencionálního klienta
- při pozitivním závěru uzavírá organizace s uchazečem Dohodu o poskytování sociálních služeb a klientovi je přidělen klíčový sociální pracovní

 

  • Sestavení individuálního plánu

- s každým klientem je sepsán individuální plán
- je to proces vzájemného ujasňování cílů klienta, kterých by rád s pomocí Fokusu dosáhl a jejich rozpracování do konkrétních kroků včetně termínů
- individuální plán je průběžně hodnocen a dle potřeb klienta aktualizován

 

  • Možnosti podpory

- poradenství (v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, pracovní problematika)
- pomoc při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině…)
- nácvik praktických a sociálních dovedností
- aktivizační činnosti

 

Otevírací doba:

 

Pondělí:          8,00 - 16,00

Úterý:               8,00 - 16,00

Středa:             8,00 - 16,00

Čtvrtek:           8,00 - 16,00

Pátek:               8,00 - 15,00

 

Na schůzku s pracovníkem je třeba objednat se předem.

 

Kontakt na sociální pracovníky:

 

Bc. Romana Stříbrná

E-mail:     ambulancest(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:          608 271 800

 

Marie Štrosová, DiS.

E-mail:    terenst(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:         608 784 769

 

Mgr. Adéla Brožková

e-mail:          terenst2(zavináč)fokus-pisek.cz

telefon:          774 044 769

 

Veronika Příhodová

e-mail:          peerst(zavináč)fokus-pisek.cz

telefon:          770 645 769

 

Sociální rehabilitace Prachatice a Vimperk:

Bc. Zuzana Surá

E-mail:     terenprachatice(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:          770 634 769

 

 

Dotazník pro uživatele sociálních služeb pro ORP Vimperk

 

 


 

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This