Tato služba je poskytována v prostorách organizace.
Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami


Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné

 

Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta.

Každý klient má určeného svého klíčového pracovníka, se kterým mapuje jeho individuální přání a potřeby, navazuje dlouhodobý vztah a podporuje klienta v samostatnosti a soběstačnosti.

Případové vedení klade důraz na podporu sociální sítě klienta – zejména zapojení rodiny a blízkého okolí.

 


Služba obsahuje:

 

  • Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace

- cílem je zjistit, zda služba odpovídá svým obsahem potřebám a požadavkům potencionálního klienta
- při pozitivním závěru uzavírá organizace s uchazečem Dohodu o poskytování sociálních služeb a klientovi je přidělen klíčový sociální pracovník

 

  • Sestavení individuálního plánu

- s každým klientem je sepsán individuální plán
- je to proces vzájemného ujasňování cílů klienta, kterých by rád s pomocí Fokusu dosáhl a jejich rozpracování do konkrétních kroků včetně termínů
- individuální plán je průběžně hodnocen a dle potřeb klienta aktualizován

 

  • Možnosti podpory

- poradenství (v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, pracovní problematika)
- pomoc při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině…)
- nácvik praktických a sociálních dovedností
- aktivizační činnosti

 

 

Otevírací doba:

Pondělí:               8,00 - 16,00

Úterý:                    8,00 - 16,00

Středa:                  8,00 - 16,00

Čtvrtek:                8,00 - 16,00

Pátek:                    8,00 - 15,00

 

Na schůzku s pracovníkem je třeba objednat se předem.

 

Kontakt na sociální pracovníky:

 

Mgr. Veronika Švarcová

E-mail:     poradna(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:          774 483 769

 

Dagmar Dvořáková, DiS.

E-mail:       teren(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:            774 407 769

 

Jana Bedušová, DiS.

E-mail:       terenpi(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:            774 799 769

 

Jaroslava Dubová

E-mail:      peer(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:            608 990 769

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This