Dárci v roce 2020

 

Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2020

Město Strakonice - dotace na registrované sociální služby 2020

Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2020

Jihočeský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb
                            pro rok 2020

 

 

Dárci v roce 2019

 

Nadace KONABO - projekt Supervize – cesta ke spokojenějšímu klientovi

                               - projekt Podpora skupiny Slyšení hlasů.

Jihočeský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb
                            pro rok 
2019

Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2019

Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2019

Nadace TESCO - projekt Psychoterapie - jedna z cest k úzdravě

 

 

Dárci v roce 2018

 

Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2018

                       - projekt z programu záštity starostky města Písek

Město Strakonice - dotace na registrované sociální služby 2018

Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2018

Město Blatná - dotace na registrované sociální služby 2018

Nadace KONABO - projekt "Vzdělaný = profesionálnější – rozvoj vzdělávání pracovníků
                                                          poskytujících sociální služby lidem s duševním onemocněním"

                                       - projekt "Vzdělání pro PEER konzultanty poskytující sociální služby
                                                         lidem s duševním onemocněním na Vodňansku"

Nadace TESCO - projekt "Tam kde koně pomáhají duši."

 

 

Dárci v roce 2017

 

Jihočeský kraj - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok
                                     2017

Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2017

                              - projekt z programu záštity starostky města Písek

Město Strakonice - dotace na registrované sociální služby 2017

Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2017

Nadace KONABO - projekt "Profesionální management organizace – směr k lepšímu poskytování
                                                         sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na Vodňansku"

 

                                       - projekt "Profesionální tým – lepší sociální služby pro lidi s duševním
                                                         onemocněním na Vodňansku"

Nadace ČSOB - projekt "Semináře na téma dluhová problematika pro zdravotně znevýhodněné
                                                   na Strakonicku"

 

 

Dárci v roce 2016

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR - příspěvek na akci "Týdny pro duševní zdraví"

Jihočeský kraj - projekt "Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2008 Sb., a sociálních
                                      službách"

                                  - projekt z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok
                                    2016

Nadace KONABO - projekt "Týdny pro duševní zdraví aneb Zahradní slavnost ve Strakonicích
                                          2016"

                                       - projekt "Supervize – cesta ke kvalitnějšímu poskytování
                                         sociálních služeb lidem s duševním onemocněním"

Město Písek - dotace na registrované sociální služby 2016

                              - projekt z programu záštity starostky města Písek

Město Strakonice - dotace na registrované sociální služby 2016

Město Vodňany - dotace na registrované sociální služby 2016

 

 

Dárci v roce 2015

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR - příspěvek na akci "Týdny pro duševní zdraví"

Jihočeský kraj - projekt "Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2008 Sb., a sociálních
                                     
službách"

                                    - projekt v rámci "Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb
                                      v roce 2015"

Plzeňský kraj - projekt "Sociálně terapeutická dílna pro lidi s suševním onemocněním v Sušici"

Město Písek - příspěvek na podporu činnosti v roce 2015            
                            - příspěvek na sociální účely 2015

Město Strakonice - finanční příspěvek na provozní náklady v roce 2015

Město Vodňany - finanční příspěvek na provozní náklady v roce 2015

Město Sušice - finanční příspěvek na provozní náklady v roce 2015

Nadace KONABO - projekt "Týdny pro duševní zdraví aneb Zahradní slavnost ve Strakonicích
                                          2015
"

 

 

Dárci v roce 2014

 

Nadace KONABO - projekt "Rozvoj kapacit NO poskytující soc. služby pro osoby duševně
                                           nemocné na Vodňansku za pomoci zvýšení odbornosti svých pracovníků
"

Nadace PRECIOSA - projekt "Dovybavení STD pro lidi s duševním onemocněním v Sušici"

Nadace BONA - projekt "Dovybavení prostor nové Sociálně terapeutické dílny pro lidi s duševním
                                   onemocněním v Sušici"

                                 - projekt "Hiporehabilitace, ta nejlepší terapie pro klienty s duševním
                                   onemocněním"

Plzeňský kraj - projekt "Sociálně terapeutická dílna pro lidi s suševním onemocněním v Sušici"

Nadace Charty 77 - Konto Bariery - projekt "Sociální rehabilitace – podaná ruka k lepšímu
                                                                                životu"

Jihočeský kraj - projekt "Terapie - důležitá cestak ke zdraví"

                                   - projekt "Terénní sociální rehabilitace pomáhá duševně nemocným"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - dotace v rámci státního rozpočtu na rok 2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR - příspěvek na akci "Týdny pro duševní zdraví"

Město Písek - příspěvek na podporu činnosti v roce 2014

Město Strakonice - finanční příspěvek na provozní náklady v roce 2014

Město Sušice - finanční příspěvek na provozní náklady v roce 2014

Město Vodňany - finanční příspěvek na provozní náklady v roce 2014

 

 

Dárci v roce 2013

 

Evropský sociální fond ČR - projekt "Jak se dostat ven z bludného kruhu - aneb pomoc

                                                              lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - dotace v rámci státního rozpočtu na rok 2013

Město Písek - příspěvek na podporu činnosti v roce 2013

Město Strakonice - finanční příspěvek na provozní náklady v roce 2013

KONABO - projekt "Vzděláním za kvalitou!"

Jihočeský kraj - projekt "Terénní sociální službou pro lepší duševní zdraví"

                                  - projekt "Terapie pomáhá duševně nemocným"

 

 

Dárci v roce 2012

 

Evropský sociální fond ČR - projekt "Jak se dostat ven z bludného kruhu - aneb pomoc

                                                             lidem s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - dotace v rámci státního rozpočtu na rok 2012

Jihočeský kraj - Individuální projekt: "Podpora sociální rehabilitace v Jihočeském kraji - obec

                                     s rozšířenou působností Strakonice mimo cílovou skupinu rodiny s dětmi"

Jihočeský kraj - Individuální projekt: "Podpora sociální rehabilitace v Jihočeském kraji - obec

                                     s rozšířenou působností Písek mimo cílovou skupinu rodiny s dětmi"

Jihočeský kraj - Individuální projekt: "Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji"

KONABO - projekt "Rozvoj kapacit o. s. Fokus - Písek jako nenahraditelné služby pro osoby

                        s duševním onemocněním na Strakonicku"

Nadace OKD - projekt "Uměním vstříc zdravější budoucnosti"

Město Písek - příspěvek na podporu činnosti v roce 2012

Město Strakonice - finanční příspěvek na provozní náklady v roce 2012

KONABO - projekt "Vzděláním za kvalitou!"

Jihočeský kraj - příspěvkový program: "Podpora sociálních služeb"

STRAKON CZ - příspěvek na akce v rámci Sociální rehabilitace - více info zde

 

 

Dárci v roce 2011


Evropský sociální fond ČR - projekt "Most do budoucnosti"

Evropský sociální fond ČR - projekt "Jak se dostat ven z bludného kruhu - aneb pomoc lidem

                                                                 s duševním onemocněním v návratu zpět na trh práce"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - dotace v rámci státního rozpočtu na rok 2011

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry - projekt "Provoz Ambulantního centra"

Jihočeský kraj - projekt "Terapií k lepšímu duševnímu zdraví"

Jihočeský kraj - projekt "Terénní služba pro lidi s duševním onemocněním"

Jihočeský kraj - Individuální projekt: "Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji"

Jihočeský kraj - Individuální projekt: "Podpora sociální rehabilitace v Jihočeském kraji - obec

                                     s rozšířenou působností Strakonice mimo cílovou skupinu rodiny s dětmi"

Jihočeský kraj - Individuální projekt: "Podpora sociální rehabilitace v Jihočeském kraji - obec

                                     s rozšířenou působností Písek mimo cílovou skupinu rodiny s dětmi"

Město Písek - příspěvek na podporu činnosti v roce 2011

Ministerstvo kultury - projekt "Hudbou k duševnímu zdraví"

Ministerstvo kultury - projekt "Uměním k duševnímu zdraví"

Město Písek - příspěvek na činnost v r. 2011 - částečnou úhradu nájemného a energií

Nadační fond GSK - projekt "Terapeutická dílna Madlenka pro lidi s duševním onemocněním" (pokračování projektu z r. 2010)

KONABO - projekt "Rozvoj kapacit o. s. Fokus - Písek jako nenahraditelné služby pro osoby

                        s duševním onemocněním na Strakonicku

Ministerstvo zdravotnictví ČR - příspěvek na akci "Týdny pro duševní zdraví"

Nadace OKD - projekt "Uměním vstříc zdravější budoucnosti"

Město Strakonice - finanční příspěvek na provozní náklady v roce 2011

 

 

Dárci v roce 2010

 

Evropský sociální fond ČR - projekt "Most do budoucnosti"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - dotace v rámci státního rozpočtu na rok 2010

Nadace BONA - projekt "Rozvoj terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním"

Tibis consulting, s. r. o. - finanční dar

Ministerstvo kultury ČR - projekt "Umění jako lék na duši"

Nadační fond GSK - projekt "Terapeutická dílna Madlenka pro lidi s duševním onemocněním"

KONABO - Komunitní nadace Blanicko - Otavské a města Strakonice - projekt "Rozvoj kapacit NO poskytující sociální služby pro duševně nemocné ve Strakonicích"

Město Písek - finanční příspěvek na akci "Týdny pro duševní zdraví"

Ministerstvo zdravotnictví ČR - příspěvek na akci "Týdny pro duševní zdraví"

Město Strakonice - finanční příspěvek na provozní náklady

Město Písek - finanční příspěvek na úhradu nájemného a energií

 

 

Dárci v letech 2002 - 2009

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Krajský úřad Jihočeského kraje

Město Písek

Město Strakonice

Úřad práce v Písku

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Eli Lilly ČR

Siemens

Jednota SD Milevsko

Tiskárna Hemala Písek

STRAKON, s.r.o.

Plavecká škola Plaváček Písek

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This