Cílová skupina pro sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu

 

Cílovou skupinou naší organizace jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
Fokus - Písek, z.ú. pracuje  s těmito diagnózami:

  • F2: schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
  • F3: afektivní poruchy (poruchy nálady)   
  • F4: neurotické, stresové a somatotrofní poruchy  
  • F6: poruchy osobnosti a chování u dospělých

Věková hranice uživatelů je od 18-ti do 80-ti let.

Službu mohou využívat lidé s různým typem omezení ve způsobilosti k právním úkonům.
Jedinci u nichž převažuje problematika závislostí, demencí, mentální retardace, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, jsou odkazováni na specializovaná centra.

Naše organizace spolupracuje s rodinou, partnery a blízkým sociálním okolím, s lidmi, kteří přicházejí do kontaktu s člověkem s duševním onemocněním, s dalšími organizacemi, s psychiatry, s ostatními lékaři, s psychology a veřejností.

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This