Obecné cíle

 • poskytování kvalitních služeb
 • kvalifikovaní zaměstnanci pro profesionální práci s klientem
 • informovanost a vzdělávání veřejnosti
 • destigmatizace duševního onemocnění
 • deinstitucionalizace psychiatrické péče

 

Cíle pro sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu

 • spolupráce s jinými službami
 • spokojený klient při odchodu
 • spolupráce s rodinnými příšlušníky
 • pomoc a podpora v soběstačnosti a samostatnosti
 • kontakt se společenským okolím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • vytvoření bezpečného zázemí
 • podpora při zvládání běžných životních situací v jeho přirozeném prostředí

 

Cíle pro rok 2017

 • udržení kvality a zvyšování kvality
 • zajištění dostatečných finančních prostředků pro chod organizace
 • rozšíření služeb sociální rehabilitace na Klatovsko
 • realizace projektu "Prací za zdravím" zaměřeného na nové formy zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
 • udržení principů projektu Psycho-sociálně komunitního centra Písek
 • aktivní zapojení do transformace psychiatrické péče v ČR - příprava pro CDZ
Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This