Tato služba je poskytována v prostorách organizace.
Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami


Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.


Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta.

Každý klient má určeného svého klíčového pracovníka, se kterým mapuje jeho individuální přání a potřeby, navazuje dlouhodobý vztah a podporuje klienta v samostatnosti a soběstačnosti.

Případové vedení klade důraz na podporu sociální sítě klienta – zejména zapojení rodiny a blízkého okolí.


Služba obsahuje:


  •     Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace

- cílem je zjistit, zda služba odpovídá svým obsahem potřebám a požadavkům potencionálního klienta
- při pozitivním závěru uzavírá organizace s uchazečem Dohodu o poskytování sociálních služeb a klientovi je přidělen klíčový sociální pracovní


  •     Sestavení individuálního plánu

- s každým klientem je sepsán individuální plán
- je to proces vzájemného ujasňování cílů klienta, kterých by rád s pomocí Fokusu dosáhl a jejich rozpracování do konkrétních kroků včetně termínů
- individuální plán je průběžně hodnocen a dle potřeb klienta aktualizován


  •     Možnosti podpory

- poradenství (v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, pracovní problematika)
- pomoc při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině…)
- nácvik praktických a sociálních dovedností
- aktivizační činnosti


Otevírací doba:


Úterý:               8,00 - 16,00

Čtvrtek:           8,00 - 16,00


 

Na schůzku s pracovníkem je třeba objednat se předem.


Kontakt na sociálního pracovníka:


Bc. Monika Haspeklová, DiS.

E-mail:     terensusice(zavináč)fokus-pisek.cz

Tel.:         778 519 769

 

Tomáš Vavřina

e-mail:          peersusice(zavináč)fokus-pisek.cz

telefon:          770 636 769

 

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This