Poslání organizace

Posláním organizace Fokus - Písek, z.ú.  je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život. Fokus pomáhá a podporuje v překonávání problémů spojených nejen s duševní nemocí a začleněním do běžného života.

 

V organizaci pracují jen kvalifikovaní lidé, orientující se v problematice duševního onemocnění a jeho dopadech na život člověka.

Fokus - Písek, z.ú. navazuje spolupráci s jinými službami, institucemi, organizacemi apod. Dále spolupracuje s psychiatry, psychology, psychiatrickými léčebnami, s rodinou a blízkým sociálním okolím klienta.

Pracovníci pomáhají a podporují klienty v jejich samostatnosti a v aktivním zapojení se do běžného života.

Fokus - Písek je proti diskriminaci lidí s duševním onemocněním a snaží se pro ně vytvářet stejné šance. Usiluje o destigmatizaci a osvětu v problematice duševního onemocnění.

 

Cílová skupina Fokusu - Písek, z.ú.

  • lidé s duševním onemocněním
  • rodina
  • sociální okolí
  • veřejnost

Viz blíže v záložce Cílová skupina

 

 

Naše oranizace umožňuje stáže a praxe studentům vyšších odborných a vysokých škol, případně rekvalifikačních kurzů.

 

 

 

 

 

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This